De activisten zijn opgepakt op beschuldiging van subversiviteit. Peking beroept zich daarvoor op de nationale veiligheidswet die het in juni 2020 voor de voormalige Britse kroonkolonie invoerde. Volgens de Democratische Partij werden de arrestanten geviseerd omdat ze deelgenomen hebben aan een voorverkiezing waarop democratisch gezinde kandidaten geselecteerd werden voor de komende parlementsverkiezingen. De plaatselijke autoriteiten en Peking hadden al gewaarschuwd dat die verkiezing mogelijk in strijd zou zijn met de veiligheidswet. Die wet is expliciet gericht tegen activiteiten die door China als subversief, separatistisch, terroristisch of als een samenzwering beschouwd worden. "Dit stuurt een signaal dat politiek pluralisme niet meer getolereerd wordt in Hongkong", reageert de Europese Commissie. "De veiligheidswet wordt gebruikt om de dissidentie te verpletteren en de mensenrechten en politieke vrijheden te verstikken die beschermd worden door de basiswet van Hongkong én door het internationaal recht en de internationale engagementen van China." De EU roept Peking dan ook op de dissidenten onmiddellijk vrij te laten. Nog maar een week geleden sloot de Europese Unie een breed investeringsakkoord met China. Bij de Commissie luidt het dat het om een sectoraal akkoord gaat - over investeringsbescherming - en dat de Unie met China "voor wat betreft de mensenrechten en de rechtsstaat een specifieke dialoog voert, met specifieke instrumenten". Beide zaken moeten met andere woorden los van elkaar gezien worden. (Belga)

De activisten zijn opgepakt op beschuldiging van subversiviteit. Peking beroept zich daarvoor op de nationale veiligheidswet die het in juni 2020 voor de voormalige Britse kroonkolonie invoerde. Volgens de Democratische Partij werden de arrestanten geviseerd omdat ze deelgenomen hebben aan een voorverkiezing waarop democratisch gezinde kandidaten geselecteerd werden voor de komende parlementsverkiezingen. De plaatselijke autoriteiten en Peking hadden al gewaarschuwd dat die verkiezing mogelijk in strijd zou zijn met de veiligheidswet. Die wet is expliciet gericht tegen activiteiten die door China als subversief, separatistisch, terroristisch of als een samenzwering beschouwd worden. "Dit stuurt een signaal dat politiek pluralisme niet meer getolereerd wordt in Hongkong", reageert de Europese Commissie. "De veiligheidswet wordt gebruikt om de dissidentie te verpletteren en de mensenrechten en politieke vrijheden te verstikken die beschermd worden door de basiswet van Hongkong én door het internationaal recht en de internationale engagementen van China." De EU roept Peking dan ook op de dissidenten onmiddellijk vrij te laten. Nog maar een week geleden sloot de Europese Unie een breed investeringsakkoord met China. Bij de Commissie luidt het dat het om een sectoraal akkoord gaat - over investeringsbescherming - en dat de Unie met China "voor wat betreft de mensenrechten en de rechtsstaat een specifieke dialoog voert, met specifieke instrumenten". Beide zaken moeten met andere woorden los van elkaar gezien worden. (Belga)