In het rampgebied zijn op dit moment 20 miljoen mensen, van wie 1,5 miljoen kinderen, bedreigd. Enkele honderdduizenden mensen zijn er slecht aan toe, maar het grootste deel van de bevolking kan worden gered als we nu genoeg middelen inzetten. Pas aan het begin van de zomer bereikt de hongersnood haar piek. We kunnen een humanitaire ramp dus nog vermijden.
...

In het rampgebied zijn op dit moment 20 miljoen mensen, van wie 1,5 miljoen kinderen, bedreigd. Enkele honderdduizenden mensen zijn er slecht aan toe, maar het grootste deel van de bevolking kan worden gered als we nu genoeg middelen inzetten. Pas aan het begin van de zomer bereikt de hongersnood haar piek. We kunnen een humanitaire ramp dus nog vermijden.Er is al enkele jaren een droogtegolf, waardoor meerdere oogsten na elkaar zijn mislukt. Daarbovenop komen politieke conflicten en een escalatie van geweld. Het geweld in Jemen is een uitloper van de crisis in het hele Midden-Oosten, en ook de terreurgroep Boko Haram is in die landen actief. Wat er aan landbouw is, wordt kapotgemaakt.De organisaties waar wij geld voor inzamelen, zijn allemaal erkend en gescreend door de Belgische en Europese overheden. Het is niet zo dat er geld naar regeringen of milities gaat, maar alleen rechtstreeks naar hulp en voedsel. Het enige we er mis kan gaan, is dat de hulpverlening moet worden vertraagd of uitgesteld door de omstandigheden ter plaatse.Er is een directe lijn, ja. De voorbije jaren zijn er al heel wat mensen op de vlucht geslagen voor deze voedselcrisis. Niet iedereen steekt de Middellandse Zee over: de stroom van vluchtelingen naar Uganda was op een bepaald moment al groter dan de stroom van Syriërs die naar Europa vertrok. Als de situatie verergert, zal de druk alleen maar groter worden. De mensen over wie we het vandaag hebben, zijn te verzwakt om ver te vluchten.Er zijn gelukkig ook bij ons mensen die verontwaardigd zijn over wat er gebeurt. Maar ik heb de indruk dat het verder een probleem is van onverschilligheid bij de bevolking. Een andere verklaring heb ik niet echt. Laten we wel niet vergeten dat er momenteel elke minuut een Belg een gift doet aan het consortium 12-12. We zullen geen 20 miljoen euro ophalen, maar ik heb er vertrouwen in dat we nog tot een stevig bedrag zullen komen.