Het gaat om 10 Leopard pionier- en brugslagtanks en 40 procent van de ­Piranha's en Pandurs. In totaal gaat het om 112 voertuigen die vooral dienen voor operaties in conflictgebieden. Dat de automatische brandblussystemen niet werken, kwam aan het licht bij een routinecontrole. Het gevaar bestaat dat het blussysteem niet of met vertraging in werking treedt wanneer dat nodig zou zijn.

Omdat Defensie geen risico's wil nemen, worden de voertuigen tijdelijk niet gebruikt. Het brandblussyteem werkt met cartridges. 'In januari werd een aankoopprocedure opgestart voor de vervanging van de stock met vervaldatum 2021', zegt Sophie Laurent van de persdienst van Defensie. 'Maar na het onverwachte resultaat van de routinecontrole hebben we nu een spoedbestelling moeten plaatsen. Zodra de bestelling is geleverd, gaan we over tot vervanging en worden de voertuigen opnieuw operationeel.'