Wellicht in het voorjaar 2012 beslist de Vlaamse regering wanneer de tweejarige masteropleiding voor humane wetenschappen ingevoerd worden. Mogelijk wordt dat vanaf het academiejaar 2013-2014 een feit. De studenten spreken over "woordbreuk" over de invoerdatum van de tweejarige humane masteropleidingen. "De studenten voelen zich bedrogen omdat ze de belofte kregen dat de invoering ten vroegste bij de start van een nieuwe generatie studenten zou beginnen", klinkt het. De studenten vrezen ook dat door het invoeren van een tweejarige masteropleiding halfweg, er onvoldoende tijd is om de opleiding inhoud en vorm te geven. De Gentse rector Paul Van Cauwenberge ontving een delegatie studenten en sprak de actievoerders toe. Hij wees erop dat de gesprekken over het invoeren van tweejarige masteropleidingen in de humane wetenschappen al jaren duren en dat sinds vorig academiejaar in de informatiebrochures staat dat een tweejarige masteropleiding vanaf 2013-2014 mogelijk is. (JDH)

Wellicht in het voorjaar 2012 beslist de Vlaamse regering wanneer de tweejarige masteropleiding voor humane wetenschappen ingevoerd worden. Mogelijk wordt dat vanaf het academiejaar 2013-2014 een feit. De studenten spreken over "woordbreuk" over de invoerdatum van de tweejarige humane masteropleidingen. "De studenten voelen zich bedrogen omdat ze de belofte kregen dat de invoering ten vroegste bij de start van een nieuwe generatie studenten zou beginnen", klinkt het. De studenten vrezen ook dat door het invoeren van een tweejarige masteropleiding halfweg, er onvoldoende tijd is om de opleiding inhoud en vorm te geven. De Gentse rector Paul Van Cauwenberge ontving een delegatie studenten en sprak de actievoerders toe. Hij wees erop dat de gesprekken over het invoeren van tweejarige masteropleidingen in de humane wetenschappen al jaren duren en dat sinds vorig academiejaar in de informatiebrochures staat dat een tweejarige masteropleiding vanaf 2013-2014 mogelijk is. (JDH)