Vlaamse en Waalse studenten bundelden de krachten om de problemen in het onderwijs aan te kaarten. "Er is niet genoeg financiering om de behoeften te vervullen op vlak van huisvesting, mobiliteit en infrastructuur", zegt David Méndez Yépez van de Fédération des Etudiants Francophones. "En het ontbreekt aan middelen voor een goede pedagogische omkadering." De studenten eisen een publieke herfinanciering waardoor iedereen de kans heeft op kwaliteitsvol onderwijs. Ook in zes andere studentensteden over heel het land werd actie gevoerd. (KAV)

Vlaamse en Waalse studenten bundelden de krachten om de problemen in het onderwijs aan te kaarten. "Er is niet genoeg financiering om de behoeften te vervullen op vlak van huisvesting, mobiliteit en infrastructuur", zegt David Méndez Yépez van de Fédération des Etudiants Francophones. "En het ontbreekt aan middelen voor een goede pedagogische omkadering." De studenten eisen een publieke herfinanciering waardoor iedereen de kans heeft op kwaliteitsvol onderwijs. Ook in zes andere studentensteden over heel het land werd actie gevoerd. (KAV)