Op de Belgische universiteiten en hogescholen geldt al bijna drie maanden code rood, wat betekent dat er sindsdien geen hoorcolleges meer plaatsvinden. "Onze multidisciplinaire studiegroep vindt deze situatie niet langer houdbaar en pleit voor een debat over de heropening van de auditoria bij de start van het tweede semester in februari 2021. Deze heropening moet gepaard gaan met een integraal wetenschappelijk protocol wat betreft risicobeheer en resultaatopvolging", klinkt het bij de professoren. De professoren benadrukken dat de mentale gezondheid van de bevolking een prioritaire bekommernis is. "Ook voor de universiteiten en hogescholen is het geestelijk welzijn van de studenten een urgente uitdaging. Het is een absolute vereiste de studenten een perspectief aan te bieden door hun huidige isolement te doorbreken." In België bedraagt, voor de leeftijdsgroep 20-29 jaar, het incidentieniveau van de epidemie maximaal 1,5 per 1.000 gedurende 7 dagen, sinds begin december. Het risico op de aanwezigheid in een auditorium van een besmettelijke en niet-gedetecteerde student is volgens de professoren dus zeer gering. Ze vinden dan ook, als er adequate maatregelen genomen worden, dat het effectieve risico op verspreiding van het virus beperkt en beheersbaar is. "Wij beschikken in onze universiteiten over alle nodige middelen en mogelijkheden voor een verantwoordelijke en veilige hervatting van de activiteiten, dankzij een fijnmazig opgesteld protocol: snelle en kwalitatieve tests, die tot op heden onderbenut zijn, universitaire laboratoria en multidisciplinaire expertise op het gebied van studie en opvolging", klinkt het verder. Tot slot vragen de professoren ook om vertrouwen te hebben in de studenten en hen de kans te geven actief en concreet betrokken te zijn bij de voortzetting van hun studie. (Belga)

Op de Belgische universiteiten en hogescholen geldt al bijna drie maanden code rood, wat betekent dat er sindsdien geen hoorcolleges meer plaatsvinden. "Onze multidisciplinaire studiegroep vindt deze situatie niet langer houdbaar en pleit voor een debat over de heropening van de auditoria bij de start van het tweede semester in februari 2021. Deze heropening moet gepaard gaan met een integraal wetenschappelijk protocol wat betreft risicobeheer en resultaatopvolging", klinkt het bij de professoren. De professoren benadrukken dat de mentale gezondheid van de bevolking een prioritaire bekommernis is. "Ook voor de universiteiten en hogescholen is het geestelijk welzijn van de studenten een urgente uitdaging. Het is een absolute vereiste de studenten een perspectief aan te bieden door hun huidige isolement te doorbreken." In België bedraagt, voor de leeftijdsgroep 20-29 jaar, het incidentieniveau van de epidemie maximaal 1,5 per 1.000 gedurende 7 dagen, sinds begin december. Het risico op de aanwezigheid in een auditorium van een besmettelijke en niet-gedetecteerde student is volgens de professoren dus zeer gering. Ze vinden dan ook, als er adequate maatregelen genomen worden, dat het effectieve risico op verspreiding van het virus beperkt en beheersbaar is. "Wij beschikken in onze universiteiten over alle nodige middelen en mogelijkheden voor een verantwoordelijke en veilige hervatting van de activiteiten, dankzij een fijnmazig opgesteld protocol: snelle en kwalitatieve tests, die tot op heden onderbenut zijn, universitaire laboratoria en multidisciplinaire expertise op het gebied van studie en opvolging", klinkt het verder. Tot slot vragen de professoren ook om vertrouwen te hebben in de studenten en hen de kans te geven actief en concreet betrokken te zijn bij de voortzetting van hun studie. (Belga)