"Deze verdragen organiseren een bevoegdheidsoverdracht van de politiek naar de multinationals", zo betoogt Michel Cermak van CNCD-11.11.11. Hij trekt onder meer van leer tegen "de arbitragepanels waar lidstaten veroordeeld zullen worden wanneer ze beslissingen nemen die ten koste gaan van de winsten van ondernemingen". Op de Europese ministerraad zal eurocommissaris Cecilia Malmström voor het eerst haar nieuwe voorstel voor de beslechting van geschillen tussen staten en bedrijven voorstellen. Dat voorstel, dat uitgaat van bijzondere rechtbanken met onafhankelijke rechters en beroepsprocedures, is toegevoegd aan het vrijhandelsakkoord CETA waarover Europa met Canada reeds een akkoord heeft bereikt. Door het verzet tegen de lopende onderhandelingen met de VS over een nieuw vrijhandelsverdrag (TTIP) is ook de weerstand tegen CETA toegenomen. Het Waalse parlement stemde zelfs een resolutie waarin het de Waalse regering vraagt om de federale regering geen groen licht te geven om het verdrag te ratificeren. Eerst en vooral moet echter op Europees niveau uitgemaakt worden of CETA enkel op Europees niveau bekrachtigd moet worden, of ook in de lidstaten geratificeerd moet worden. De Duitse vicekanselier en minister van Economie Sigmar Gabriel pleit alvast voor de tweede piste. (Belga)

"Deze verdragen organiseren een bevoegdheidsoverdracht van de politiek naar de multinationals", zo betoogt Michel Cermak van CNCD-11.11.11. Hij trekt onder meer van leer tegen "de arbitragepanels waar lidstaten veroordeeld zullen worden wanneer ze beslissingen nemen die ten koste gaan van de winsten van ondernemingen". Op de Europese ministerraad zal eurocommissaris Cecilia Malmström voor het eerst haar nieuwe voorstel voor de beslechting van geschillen tussen staten en bedrijven voorstellen. Dat voorstel, dat uitgaat van bijzondere rechtbanken met onafhankelijke rechters en beroepsprocedures, is toegevoegd aan het vrijhandelsakkoord CETA waarover Europa met Canada reeds een akkoord heeft bereikt. Door het verzet tegen de lopende onderhandelingen met de VS over een nieuw vrijhandelsverdrag (TTIP) is ook de weerstand tegen CETA toegenomen. Het Waalse parlement stemde zelfs een resolutie waarin het de Waalse regering vraagt om de federale regering geen groen licht te geven om het verdrag te ratificeren. Eerst en vooral moet echter op Europees niveau uitgemaakt worden of CETA enkel op Europees niveau bekrachtigd moet worden, of ook in de lidstaten geratificeerd moet worden. De Duitse vicekanselier en minister van Economie Sigmar Gabriel pleit alvast voor de tweede piste. (Belga)