In Ituri is een vijftal maanden geleden zwaar geweld opnieuw opgeflakkerd. Intussen zijn al honderden mensen gedood, vooral rond de steden Djugu en Mahagi. De ngo's wijzen erop dat de oorzaken voor de toename van het geweld meervoudig en complex zijn. Door het geweld worden de al langer bestaande spanningen tussen de gemeenschappen in de regio verder aangewakkerd. De meeste ontheemden leven in kwetsbare gastgezinnen, waardoor ze de reeds arme, slecht toegeruste of niet-bestaande gemeenschappen in hun laatste bezuinigingen duwen, zeggen de ngo's. Anderen wonen in drukke openbare plaatsen, zoals kerken en scholen, of proberen te overleven in overvolle tijdelijke kampen. Oxfam wijst er ook op dat er voor veel vluchtelingen niets anders opzit dan met ernstige ziektes besmet water te drinken. En door te overnachten op precaire schuilplaatsen verhoogt het risico op seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen. "Veel mensen die in overvolle kampen leven en hoge ondervoedingscijfers: dat zijn ingrediënten om de snelle verspreiding van ziekten te bevorderen," zegt Martine Villeneuve, directeur van de Danish Refugee Council. In heel het land leven 15,6 miljoen van de ruim 80 miljoen Congolezen in ernstige voedselonzekerheid. De situatie is het meest ernstig in onder meer Ituri, maar ook in andere oostelijke provincies zoals Zuid-Kivu en Tanganyika. Daar geldt voor 12 tot 15 pct van de bevolking net geen hongersnood. Daarbovenop komt ook nog de ebola-epidemie in het oosten van het land - ook Ituri werd door deze epidemie getroffen. (Belga)

In Ituri is een vijftal maanden geleden zwaar geweld opnieuw opgeflakkerd. Intussen zijn al honderden mensen gedood, vooral rond de steden Djugu en Mahagi. De ngo's wijzen erop dat de oorzaken voor de toename van het geweld meervoudig en complex zijn. Door het geweld worden de al langer bestaande spanningen tussen de gemeenschappen in de regio verder aangewakkerd. De meeste ontheemden leven in kwetsbare gastgezinnen, waardoor ze de reeds arme, slecht toegeruste of niet-bestaande gemeenschappen in hun laatste bezuinigingen duwen, zeggen de ngo's. Anderen wonen in drukke openbare plaatsen, zoals kerken en scholen, of proberen te overleven in overvolle tijdelijke kampen. Oxfam wijst er ook op dat er voor veel vluchtelingen niets anders opzit dan met ernstige ziektes besmet water te drinken. En door te overnachten op precaire schuilplaatsen verhoogt het risico op seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen. "Veel mensen die in overvolle kampen leven en hoge ondervoedingscijfers: dat zijn ingrediënten om de snelle verspreiding van ziekten te bevorderen," zegt Martine Villeneuve, directeur van de Danish Refugee Council. In heel het land leven 15,6 miljoen van de ruim 80 miljoen Congolezen in ernstige voedselonzekerheid. De situatie is het meest ernstig in onder meer Ituri, maar ook in andere oostelijke provincies zoals Zuid-Kivu en Tanganyika. Daar geldt voor 12 tot 15 pct van de bevolking net geen hongersnood. Daarbovenop komt ook nog de ebola-epidemie in het oosten van het land - ook Ituri werd door deze epidemie getroffen. (Belga)