Professor emeritus Psychologie en Psychiatrie Alexander-Karel Evrard (88) krijgt kritiek te slikken van de holebibeweging en zijn alma mater na een lezersbrief in Snep, het boekje van de Gentse afdeling van Natuurpunt. Daarin noemt hij, vanuit biologisch oogpunt, homoseksaliteit een afwijking, te vergelijken met 'klompvoeten, mongolisme, ...'. De professor benadrukte in zijn lezersbrief meteen dat hij 'niets heeft tegen het nu-eenmaal-zo-zijn van een holebi, wel tegen het moderne PROPAGEREN van een afwijking'.

De professor schreef zijn lezersbrief als een reactie op een artikel, waarin 'wordt opgekomen tegen het homoseksualiteit onnatuurlijk te vinden': 'Als biologisch geschoolde kan ik niet anders dan homoseksualiteit als een afwijking te beschouwen. Anders moet je manken, stotteren, scheelzien, albinisme, klompvoeten, mongolisme enz... ook natuurlijkvinden. En dan moet je bijvoorbeeld ook geen Artsen zonder Grenzen meer naar Afrika sturen, want malaria, melaatsheid, tbc, pest en cholera, enz. zullen dan ook wel natuurlijk zijn. En dient het natuurlijke bestreden te worden?'

UGent distantieert zich

De alma mater van Evrard laat bij monde van rector, en zelf arts, Paul Van Cauwenberge weten dat ze zich distantieert van de brief. De scherpe bewoordingen en dat Evrard zich als professor emeritus van de UGent presenteert, vindt Van cauwenberge niet kunnen.

'Homoseksualiteit in één adem vernoemen met ziektes als de pest of de cholera kan absoluut niet. Wij distantiëren ons dan ook volledig van Evrards uitspraken, die volledig indruisen tegen onze visie als pluralistische universiteit.'

De kritiek wordt gedeeld door het homomagazine Zizo, dat de brief online gooide.

Evrard: 'Homoseksualiteit is een afwijking van de biologische norm, net als een IQ van 135 of rood haar'

Over zijn uitspraken aangesproken, zet Evrard een en ander in perspectief op de website van De Standaard: "Je kan de term natuurlijk op twee manieren interpreteren. Eén: komt het verschijnsel in de natuur voor? In die redenering is homoseksualiteit inderdaad natuurlijk. Twee: past het in het biologische plan van de natuur? Dan is het antwoord neen, want mocht iedereen homo zijn, dan sterft de mensheid uit. Als wetenschapper bekijk ik het op de tweede manier."

Volgens de oud-professor vergelijk hij homoseksualiteit ook niet met ziektes: "Dat is het helemaal niet, het is een afwijking van de biologische norm. Net zoals een IQ van 135 of rood haar."

Evrard: 'Blij dat de tijd voorbij is dat homoseksualiteit en perversie was'

Hij herhaalt ook dat hij niets tegen homo's heeft. "Ik heb wel iets tegen het propageren van een afwijking", schreef hij in zijn lezersbrief. "Toen ik student was, bekeek de wetenschap homoseksualiteit als een perversie. Ik ben blij dat die tijd voorbij is, maar de slinger is te ver doorgeslagen. Met die feesten en optochten door de stad wordt reclame gemaakt voor homoseksualiteit. Natuurlijk zijn veel mensen homo van bij de geboorte, maar het wordt ook steeds meer een modeverschijnsel."

Natuurpunt: 'Verwerpelijk standpunt'

Natuurpunt excuseert zich voor de publicatie en laat een rechtzetting verschijnen in de volgende editie. "Die brief mocht nooit gepubliceerd zijn. We verontschuldigen ons bij iedereen die er zich beledigd door voelt."

"De publicatie van de lezersbrief van Prof. Evrard in het vorige nummer van Snep was een inschattingsfout van de (vrijwillige) redactie van Natuurpunt Gent. Gezien de reacties die deze brief heeft losgeweekt, was het duidelijk een foute inschatting om ook geen duiding bij de brief te plaatsen. De lezersbrief van Evrard, waarin hij duidelijk een verwerpelijk standpunt vertegenwoordigt, was een reactie op het artikel 'O, wat is die natuur toch dom!' van Sancho (pg. 48 van Snep 4 2011) en vertegenwoordigt geenszins het standpunt van onze vereniging."

"Wij dragen de mensenrechten hoog in het vaandel en distantiëren ons dan ook expliciet van het standpunt van de heer Evrard. Er wordt nauwgezet op toegezien dat een dergelijke inschattingsfout niet meer gemaakt wordt in de toekomst. Ons doel is en blijft meer en betere natuur voor iedereen!"

Klacht bij CGKR

Ondertussen is een klacht neergelegd bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding tegen de professor door advocaat Jean Marie de Meester. "Gelet op het feit dat hij op zijn wetenschappelijke autoriteit als professor beroep doet meen ik dat hier duidelijk de grens van vrijheid van meningsuiting overschreden wordt en hij duidelijk homoseksualiteit gelijkstelt met een psychische aandoening en/of ziekte. Dergelijke "wetenschappelijke" uiteenzettingen zijn zeer kwalijk voor holebi's daar anderen hierin inspiratie hierin vinden om discriminerend ten overstaan van holebi's te kunnen optreden." (SD)

Professor emeritus Psychologie en Psychiatrie Alexander-Karel Evrard (88) krijgt kritiek te slikken van de holebibeweging en zijn alma mater na een lezersbrief in Snep, het boekje van de Gentse afdeling van Natuurpunt. Daarin noemt hij, vanuit biologisch oogpunt, homoseksaliteit een afwijking, te vergelijken met 'klompvoeten, mongolisme, ...'. De professor benadrukte in zijn lezersbrief meteen dat hij 'niets heeft tegen het nu-eenmaal-zo-zijn van een holebi, wel tegen het moderne PROPAGEREN van een afwijking'.De professor schreef zijn lezersbrief als een reactie op een artikel, waarin 'wordt opgekomen tegen het homoseksualiteit onnatuurlijk te vinden': 'Als biologisch geschoolde kan ik niet anders dan homoseksualiteit als een afwijking te beschouwen. Anders moet je manken, stotteren, scheelzien, albinisme, klompvoeten, mongolisme enz... ook natuurlijkvinden. En dan moet je bijvoorbeeld ook geen Artsen zonder Grenzen meer naar Afrika sturen, want malaria, melaatsheid, tbc, pest en cholera, enz. zullen dan ook wel natuurlijk zijn. En dient het natuurlijke bestreden te worden?' UGent distantieert zichDe alma mater van Evrard laat bij monde van rector, en zelf arts, Paul Van Cauwenberge weten dat ze zich distantieert van de brief. De scherpe bewoordingen en dat Evrard zich als professor emeritus van de UGent presenteert, vindt Van cauwenberge niet kunnen.'Homoseksualiteit in één adem vernoemen met ziektes als de pest of de cholera kan absoluut niet. Wij distantiëren ons dan ook volledig van Evrards uitspraken, die volledig indruisen tegen onze visie als pluralistische universiteit.' De kritiek wordt gedeeld door het homomagazine Zizo, dat de brief online gooide. Evrard: 'Homoseksualiteit is een afwijking van de biologische norm, net als een IQ van 135 of rood haar'Over zijn uitspraken aangesproken, zet Evrard een en ander in perspectief op de website van De Standaard: "Je kan de term natuurlijk op twee manieren interpreteren. Eén: komt het verschijnsel in de natuur voor? In die redenering is homoseksualiteit inderdaad natuurlijk. Twee: past het in het biologische plan van de natuur? Dan is het antwoord neen, want mocht iedereen homo zijn, dan sterft de mensheid uit. Als wetenschapper bekijk ik het op de tweede manier."Volgens de oud-professor vergelijk hij homoseksualiteit ook niet met ziektes: "Dat is het helemaal niet, het is een afwijking van de biologische norm. Net zoals een IQ van 135 of rood haar."Evrard: 'Blij dat de tijd voorbij is dat homoseksualiteit en perversie was'Hij herhaalt ook dat hij niets tegen homo's heeft. "Ik heb wel iets tegen het propageren van een afwijking", schreef hij in zijn lezersbrief. "Toen ik student was, bekeek de wetenschap homoseksualiteit als een perversie. Ik ben blij dat die tijd voorbij is, maar de slinger is te ver doorgeslagen. Met die feesten en optochten door de stad wordt reclame gemaakt voor homoseksualiteit. Natuurlijk zijn veel mensen homo van bij de geboorte, maar het wordt ook steeds meer een modeverschijnsel."Natuurpunt: 'Verwerpelijk standpunt'Natuurpunt excuseert zich voor de publicatie en laat een rechtzetting verschijnen in de volgende editie. "Die brief mocht nooit gepubliceerd zijn. We verontschuldigen ons bij iedereen die er zich beledigd door voelt." "De publicatie van de lezersbrief van Prof. Evrard in het vorige nummer van Snep was een inschattingsfout van de (vrijwillige) redactie van Natuurpunt Gent. Gezien de reacties die deze brief heeft losgeweekt, was het duidelijk een foute inschatting om ook geen duiding bij de brief te plaatsen. De lezersbrief van Evrard, waarin hij duidelijk een verwerpelijk standpunt vertegenwoordigt, was een reactie op het artikel 'O, wat is die natuur toch dom!' van Sancho (pg. 48 van Snep 4 2011) en vertegenwoordigt geenszins het standpunt van onze vereniging.""Wij dragen de mensenrechten hoog in het vaandel en distantiëren ons dan ook expliciet van het standpunt van de heer Evrard. Er wordt nauwgezet op toegezien dat een dergelijke inschattingsfout niet meer gemaakt wordt in de toekomst. Ons doel is en blijft meer en betere natuur voor iedereen!"Klacht bij CGKROndertussen is een klacht neergelegd bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding tegen de professor door advocaat Jean Marie de Meester. "Gelet op het feit dat hij op zijn wetenschappelijke autoriteit als professor beroep doet meen ik dat hier duidelijk de grens van vrijheid van meningsuiting overschreden wordt en hij duidelijk homoseksualiteit gelijkstelt met een psychische aandoening en/of ziekte. Dergelijke "wetenschappelijke" uiteenzettingen zijn zeer kwalijk voor holebi's daar anderen hierin inspiratie hierin vinden om discriminerend ten overstaan van holebi's te kunnen optreden." (SD)