De Vlaamse regering wil tegen 2019 dat de OCMW's in Vlaanderen opgaan in de gemeenten. Om dat mogelijk te maken, is wel een federale wetswijziging nodig. De federale regering keurde een wetsontwerp goed, dat de integratie mogelijk maakt. Maar de Raad van State zei eerder deze week in een advies over dat ontwerp dat er hiervoor een wetswijziging nodig is die met een bijzondere meerderheid wordt goedgekeurd. Minister Homans had die bui zien hangen en heeft al maanden aan een alernatieve oplossing gewerkt die de integratie toch mogelijk moet maken. In die oplossing komt er een integratie, maar blijven het OCMW en de gemeente juridisch twee aparte rechtspersonen zonder dat de burger daar iets van hoeft te merken. "De gemeenteraad zal tegelijk ook OCMW-raad worden", aldus Homans. "Eén raad zal beslissen over alle dossiers zodat we komaf maken met het versnipperde sociale lokale beleid en de slagkracht van onze lokale besturen vergroten", klinkt het. Concreet zal wie in 2018 verkozen wordt als gemeenteraadslid ook OCMW-raadslid worden. De voorzitter van de gemeenteraad zal ook de voorzitter van de OCMW-raad zijn. Het college van burgemeester en schepenen zal tegelijk beslissingen nemen als vast bureau van het OCMW. Er zal ook maar één secretaris en één financieel beheerder meer zijn voor OCMW en gemeente. Bedoeling is dat tegen 1 januari 2019 alle 308 gemeenten en steden op die manier functioneren. (Belga)

De Vlaamse regering wil tegen 2019 dat de OCMW's in Vlaanderen opgaan in de gemeenten. Om dat mogelijk te maken, is wel een federale wetswijziging nodig. De federale regering keurde een wetsontwerp goed, dat de integratie mogelijk maakt. Maar de Raad van State zei eerder deze week in een advies over dat ontwerp dat er hiervoor een wetswijziging nodig is die met een bijzondere meerderheid wordt goedgekeurd. Minister Homans had die bui zien hangen en heeft al maanden aan een alernatieve oplossing gewerkt die de integratie toch mogelijk moet maken. In die oplossing komt er een integratie, maar blijven het OCMW en de gemeente juridisch twee aparte rechtspersonen zonder dat de burger daar iets van hoeft te merken. "De gemeenteraad zal tegelijk ook OCMW-raad worden", aldus Homans. "Eén raad zal beslissen over alle dossiers zodat we komaf maken met het versnipperde sociale lokale beleid en de slagkracht van onze lokale besturen vergroten", klinkt het. Concreet zal wie in 2018 verkozen wordt als gemeenteraadslid ook OCMW-raadslid worden. De voorzitter van de gemeenteraad zal ook de voorzitter van de OCMW-raad zijn. Het college van burgemeester en schepenen zal tegelijk beslissingen nemen als vast bureau van het OCMW. Er zal ook maar één secretaris en één financieel beheerder meer zijn voor OCMW en gemeente. Bedoeling is dat tegen 1 januari 2019 alle 308 gemeenten en steden op die manier functioneren. (Belga)