Vlaams minister van Binnenlands bestuur Liesbeth Homans (N-VA) is naar eigen zeggen niet onder de indruk van de 'uitlatingen' van federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Hij kondigde een meer uitgebreide veiligheidsscreening aan bij de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, maar Homans blijft erbij dat ze geen enkele moskee of andere eredienst wil erkennen 'zolang er onduidelijkheden zijn over het handhavingsproces van de Vlaamse erkenningscriteria'.

Met een omzendbrief introduceert Geens een nieuwe veiligheidsscreening. Het is het Vlaamse gewest dat bevoegd is voor erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, maar de minister van Justitie moest vooraf een veiligheidsadvies geven dat is opgesteld door de Staatsveiligheid. Voortaan zullen meer diensten structureel betrokken worden bij het advies: onder meer de federale en de lokale politie, de militaire inlichtingendienst, en de Dienst Vreemdelingenzaken.

Het initiatief van Geens wordt beschouwd als een manier om Vlaams minister Homans onder druk te zetten, die een twintigtal moskeeën weigerde te erkennen. Maar Homans toont zich niet onder de indruk van Geens' omzendbrief. 'Het is goed dat minister Geens zijn eigen zaken op orde zet, daaruit blijkt eigenlijk ook dat de adviezen die we tot nog toe kregen weinig om het lijf hadden', zegt ze in een reactie. Er moet nog steeds aan de Vlaamse erkenningscriteria worden voldaan, en daar knelt volgens Homans precies het schoentje.

De afgelopen maanden is immers gebleken dat er grote onduidelijkheid bestaat over de interpretatie van bepaalde criteria en over de rol en verantwoordelijkheid van de betrokken instanties, aldus Homans. 'Er is duidelijk gebleken dat er een discrepantie bestaat tussen de informatie die nodig is om de erkenningscriteria voor lokale geloofsgemeenschappen te handhaven en de informatie die door diverse actoren die vandaag bij dat proces betrokken zijn, kan aangeleverd worden.'

Daarom heeft Homans een onderzoek gevraagd dat moet nagaan 'of de huidige erkenningscriteria nog adequaat zijn en hoe het proces van handhaving optimaal vormgegeven moet worden om te garanderen dat een lokale geloofsgemeenschap, eens erkend, ook aan deze erkenningscriteria blijft voldoen'. Het onderzoek start op 1 november 2017 en heeft een looptijd van 12 maanden.

'Het spreekt voor zich dat er intussen geen enkele moskee of andere lokale geloofsgemeenschap erkend zal worden', aldus nog Homans.

Vlaams minister van Binnenlands bestuur Liesbeth Homans (N-VA) is naar eigen zeggen niet onder de indruk van de 'uitlatingen' van federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Hij kondigde een meer uitgebreide veiligheidsscreening aan bij de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, maar Homans blijft erbij dat ze geen enkele moskee of andere eredienst wil erkennen 'zolang er onduidelijkheden zijn over het handhavingsproces van de Vlaamse erkenningscriteria'.Met een omzendbrief introduceert Geens een nieuwe veiligheidsscreening. Het is het Vlaamse gewest dat bevoegd is voor erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, maar de minister van Justitie moest vooraf een veiligheidsadvies geven dat is opgesteld door de Staatsveiligheid. Voortaan zullen meer diensten structureel betrokken worden bij het advies: onder meer de federale en de lokale politie, de militaire inlichtingendienst, en de Dienst Vreemdelingenzaken.Het initiatief van Geens wordt beschouwd als een manier om Vlaams minister Homans onder druk te zetten, die een twintigtal moskeeën weigerde te erkennen. Maar Homans toont zich niet onder de indruk van Geens' omzendbrief. 'Het is goed dat minister Geens zijn eigen zaken op orde zet, daaruit blijkt eigenlijk ook dat de adviezen die we tot nog toe kregen weinig om het lijf hadden', zegt ze in een reactie. Er moet nog steeds aan de Vlaamse erkenningscriteria worden voldaan, en daar knelt volgens Homans precies het schoentje.De afgelopen maanden is immers gebleken dat er grote onduidelijkheid bestaat over de interpretatie van bepaalde criteria en over de rol en verantwoordelijkheid van de betrokken instanties, aldus Homans. 'Er is duidelijk gebleken dat er een discrepantie bestaat tussen de informatie die nodig is om de erkenningscriteria voor lokale geloofsgemeenschappen te handhaven en de informatie die door diverse actoren die vandaag bij dat proces betrokken zijn, kan aangeleverd worden.'Daarom heeft Homans een onderzoek gevraagd dat moet nagaan 'of de huidige erkenningscriteria nog adequaat zijn en hoe het proces van handhaving optimaal vormgegeven moet worden om te garanderen dat een lokale geloofsgemeenschap, eens erkend, ook aan deze erkenningscriteria blijft voldoen'. Het onderzoek start op 1 november 2017 en heeft een looptijd van 12 maanden.'Het spreekt voor zich dat er intussen geen enkele moskee of andere lokale geloofsgemeenschap erkend zal worden', aldus nog Homans.