Geen praktijktesten, wel extra inzetten op brochures, sensibilisering en zelfregulering. Dat zijn de pijlers van het nieuwe antidiscriminatiebeleid op de private huurmarkt van Liesbeth Homans (N-VA), als Vlaams minister bevoegd voor Wonen. De Standaard kon een ontwerp van haar langverwachte actieplan inkijken. Dat plan is nu zo goed als gefinaliseerd.

Homans zelf wil tegen 2050 het probleem van discriminatie en racisme jegens potentiële huurders volledig de wereld uithelpen. Tegen dan 'heeft iedereen toegang tot een woning', maakt ze zich sterk in het document. Dus ook mensen met een andere herkomst, alleenstaanden met kinderen en huurders die bij het OCMW moeten aankloppen voor een huurwaarborg. Dat zijn de drie groepen die het vaakst afwijzingen moeten slikken en daardoor vaak inboeten op woonkwaliteit.

In de sector kan het actieplan op weinig enthousiasme rekenen. Het wordt zelfs te licht bevonden. 'Er staat niets in. Het is gewoon gênant weinig', zegt Joy Verstichele, coördinator Vlaams Huurdersplatform. Hij verwijst naar het ontbreken van een 'repressief luik', waarbij praktijktesten hun nut kunnen bewijzen. 'Verhuurders die om racistische redenen niet willen verhuren aan een persoon met een andere origine zullen niet plots van gedacht veranderen door de zoveelste brochure te lezen die zegt wat wettelijk mag en niet mag.'

Minister Homans blijft bij haar standpunt dat er op de huurmarkt 'een dunne lijn (is) tussen onwettige discriminatie en geoorloofde selectie'. 'Discriminatie bestaat en is verwerpelijk, daarom dat ik aan zelfregulering wil doen. Discriminatie is een strafbaar feit en moet via de geijkte kanalen behandeld worden. Met praktijktesten los je niets op. Wel demotiveren ze verhuurders, van wie het overgrote deel het goed meent.'