Subsidies voor goedkope verhuurders, fondsen voor verhuurdersorganisaties om zelf discriminatie op de huurmarkt aan te pakken, huurders uit het huis mogen zetten voor renovaties, een verhoging van de huurprijs wanneer de verhuurder zonnepanelen wil plaatsen. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) kreeg een jaar terug de wind van voren omdat ze het evenwicht tussen huurder en verhuurder scheef zou trekken. Anders gezegd: de rijke vastgoedeigenaars kregen geld, de doorgaans minder welgestelde huurders bleven met lede ogen toekijken - dat was de teneur waarmee nogal wat krantenpapier werd gevuld.
...

Subsidies voor goedkope verhuurders, fondsen voor verhuurdersorganisaties om zelf discriminatie op de huurmarkt aan te pakken, huurders uit het huis mogen zetten voor renovaties, een verhoging van de huurprijs wanneer de verhuurder zonnepanelen wil plaatsen. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) kreeg een jaar terug de wind van voren omdat ze het evenwicht tussen huurder en verhuurder scheef zou trekken. Anders gezegd: de rijke vastgoedeigenaars kregen geld, de doorgaans minder welgestelde huurders bleven met lede ogen toekijken - dat was de teneur waarmee nogal wat krantenpapier werd gevuld. Vandaag kondigt diezelfde minister aan de huurwaarborg te willen optrekken van twee naar drie maanden, waarmee de verlaging uit 2007 ongedaan gemaakt wordt. Coalitiepartner CD&V was er als de kippen bij om het idee publiek af te vallen en ook huurdersorganisaties steigeren. Verhuurders zien de verandering uiteraard graag komen, maar klagen dan weer dat geen enkele maatregel van het kabinet-Homans de verhuurder extra slagkracht geeft. Alle ballen mis.'Vier op de tien huurders baart het nu al zorgen om de huurwaarborg van twee maanden neer te tellen,' zegt Joy Verstichele van het Huurdersplatform. Tel daarbij een derde maand waarborg, de occasionele verhuiskosten, en de eerste maand huur die doorgaans voor de start van het contract betaald moet worden. 'Het gaat al snel over enkele duizenden euro's, nog voor je in het pand woont. Een gigantische drempel voor kandidaat-huurders.' Vooral financieel of anderszins zwakkere groepen in de maatschappij dreigen het een stuk moeilijker te krijgen, maar ook voor starters is het niet evident om zo'n bedrag te betalen. 'Dit voorstel is evengoed een probleem voor mensen die wel een vast inkomen hebben, maar het geld simpelweg niet in een keer op tafel kunnen leggen', klinkt het.Maar de huurwaarborg van twee maanden 'was sowieso niet voldoende,' repliceert Anke Verbakel, juriste bij de Verhuurdersbond. 'De waarborg had nooit van drie naar twee maanden mogen gaan. Als er niet correct betaald wordt, kijken verhuurders meestal al tegen een achterstand van vier maanden aan voor de zaak behandeld kan worden in het vredegerecht. Extra zekerheid voor verhuurders is dan ook logisch.'Meer zekerheid voor de verhuurders kan ook positief uitdraaien voor de huurders, zo stipt Homans aan in de ontwerpteksten. Door de huurwaarborg op te trekken zouden verhuurders sneller overtuigd kunnen zijn om te verhuren aan 'minder voor de hand liggende huurders'. De redenering is dat de extra financiële garantie ervoor zorgt dat verhuurders zich minder zorgen moeten maken of de huur iedere maand overgemaakt zal worden. 'Die conclusie is voorbarig,' klinkt het bij het Huurdersplatform. 'In 2007 is de waarborg verlaagd van drie naar twee maanden. Tussen 2005 en 2013 hebben we voor het eerst een stijging gezien in het aanbod op de private huurmarkt. Om maar te zeggen: er is niet noodzakelijk een causaal verband tussen hogere huurwaarborg en een groter aanbod.' Ook de Verhuurdersbond veegt het idee van tafel. 'Het hangt ervan af wie die groep minder voor de hand liggende huurders precies zijn. Maar als het inkomen van de kandidaat onvoldoende is, zal er sowieso niet aan die persoon verhuurd worden. Met alleen maar een verhoogde waarborg zullen verhuurders niet geneigd zijn meer risico's te nemen.'De maatregel lijkt dan ook tussen twee stoelen te vallen. Huurders willen er niet van weten, en verhuurders blijven op hun honger zitten. 'Wat ons betreft zijn er op dit moment geen concrete plannen van het kabinet-Homans waardoor de positie van de verhuurder versterkt wordt, ook al is daar absoluut nood aan,' is de Verhuurdersbond duidelijk. Een verdere verhoging van de waarborg is waarschijnlijk moeilijk bespreekbaar, maar een zwarte lijst - waarover in het verleden al flink gediscussieerd werd - zou volgens Verbakel een krachtig instrument zijn. 'Nu zijn er huurders die gewoon van het ene pand naar het andere gaan en telkens slechte betalers blijken, en nooit gepakt kunnen worden omdat ze toch te weinig verdienen om de huurachterstand nog te recupereren.'Scepticisme over de plannen van Homans overheerst eveneens bij de huurdersvereniging. 'Vorig jaar werd de conceptnota private huur voorgesteld, met daarin zaken die het zeker moeilijker maken voor de huurder maar ook een aantal positieve elementen. Sinds die conceptnota klaar is, is er op het terrein helemaal niks veranderd. Nog geen enkele specifieke maatregel om discriminatie te bestrijden hebben we op de huurmarkt zien uitgerold worden. We zijn dus heel benieuwd naar de concrete uitwerking.'