De Vlaamse overheid kent op dit ogenblik alleen maar een fietsvergoeding toe bij gebruik van tweewielers zoals de klassieke fiets of e-bike die beantwoorden aan definitie van de 'fiets' zoals omschreven in het KB uit 1975. De RSZ en de FOD Financiën hanteren dezelfde definitie om te bepalen of een fietsvergoeding (met een maximumbedrag van 0,22 euro per kilometer) al dan niet vrijgesteld is van sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing. In een wijziging die vorig jaar werd aangebracht aan het vermelde KB werd de 'speed pedelec' overigens als bromfiets gecatalogeerd. "Van zodra het op federaal vlak wettelijk geregeld is dat ook de toekenning van een vergoeding bij het gebruik van een 'speed pedelec' vrijgesteld is van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen zal ik het nodige initiatief nemen om aan de Vlaamse regering voor te stellen het Vlaams personeelsstatuut aan te passen zodat ook een vergoeding kan worden toegekend bij gebruik van een 'speed pedelec' in het woon-werkverkeer", aldus Homans verwijzend naar een wetsvoorstel in die zin dat in de Kamer voorligt. (Belga)

De Vlaamse overheid kent op dit ogenblik alleen maar een fietsvergoeding toe bij gebruik van tweewielers zoals de klassieke fiets of e-bike die beantwoorden aan definitie van de 'fiets' zoals omschreven in het KB uit 1975. De RSZ en de FOD Financiën hanteren dezelfde definitie om te bepalen of een fietsvergoeding (met een maximumbedrag van 0,22 euro per kilometer) al dan niet vrijgesteld is van sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing. In een wijziging die vorig jaar werd aangebracht aan het vermelde KB werd de 'speed pedelec' overigens als bromfiets gecatalogeerd. "Van zodra het op federaal vlak wettelijk geregeld is dat ook de toekenning van een vergoeding bij het gebruik van een 'speed pedelec' vrijgesteld is van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen zal ik het nodige initiatief nemen om aan de Vlaamse regering voor te stellen het Vlaams personeelsstatuut aan te passen zodat ook een vergoeding kan worden toegekend bij gebruik van een 'speed pedelec' in het woon-werkverkeer", aldus Homans verwijzend naar een wetsvoorstel in die zin dat in de Kamer voorligt. (Belga)