Homans baseert zich voor haar beslissing op het advies van een rapport van de gouverneur en van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Dat schrijven De Morgen en La Libre Belgique.

Homans' voorgangers Marino Keulen en Geert Bourgeois weigerden destijds eveneens de benoeming van Thiéry.

Beroep

Thièry heeft meteen aangekondigd dat hij beroep aantekent bij de Raad van State tegen de beslissing van Homans. Sinds de beroepsprocedure tegen de niet-benoeming van burgemeesters vernieuwd werd, is het al de tweede keer dat Thiéry hiervan gebruik maakt.

Na het arrest waarin de Raad van State Veronique Caprasse wel benoemde als burgemeester van Kraainem maar deze van Thiéry weigerde, droeg de Linkebeekse gemeenteraad hem eind juni opnieuw voor als burgemeester.

Volgens het Gemeentedecreet kan een niet-benoemde burgemeester echter niet opnieuw voorgedragen worden, tenzij er zich nieuwe feiten voordoen. Thiéry voerde als nieuw feit aan dat hij de nieuwe interpretatie van de taalwetten door de Raad van State aanvaardde evenals overeenkomstige instructies van de Vlaamse regering hieromtrent.

In het vermelde arrest oordeelde de Raad van State zoals bekend dat de Franstaligen uit faciliteitengemeenten niet langer telkens opnieuw een aanvraag moeten indienen om een document in hun taal te ontvangen, maar dat dit voortaan slechts één keer om de 4 jaar dient te gebeuren.

Frans

De niet-benoeming van het Kamerlid als burgemeester gaat terug tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. De vroegere FDF'er verstuurde toen, net als in 2006, de oproepingsbrieven in het Frans, in strijd met omzendbrief Peeters.

De Morgen wijst erop dat Thiéry genoemd wordt als kandidaat voor de nieuwe federale regering. (Belga/KVDA)

Homans baseert zich voor haar beslissing op het advies van een rapport van de gouverneur en van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Dat schrijven De Morgen en La Libre Belgique. Homans' voorgangers Marino Keulen en Geert Bourgeois weigerden destijds eveneens de benoeming van Thiéry. Thièry heeft meteen aangekondigd dat hij beroep aantekent bij de Raad van State tegen de beslissing van Homans. Sinds de beroepsprocedure tegen de niet-benoeming van burgemeesters vernieuwd werd, is het al de tweede keer dat Thiéry hiervan gebruik maakt. Na het arrest waarin de Raad van State Veronique Caprasse wel benoemde als burgemeester van Kraainem maar deze van Thiéry weigerde, droeg de Linkebeekse gemeenteraad hem eind juni opnieuw voor als burgemeester. Volgens het Gemeentedecreet kan een niet-benoemde burgemeester echter niet opnieuw voorgedragen worden, tenzij er zich nieuwe feiten voordoen. Thiéry voerde als nieuw feit aan dat hij de nieuwe interpretatie van de taalwetten door de Raad van State aanvaardde evenals overeenkomstige instructies van de Vlaamse regering hieromtrent. In het vermelde arrest oordeelde de Raad van State zoals bekend dat de Franstaligen uit faciliteitengemeenten niet langer telkens opnieuw een aanvraag moeten indienen om een document in hun taal te ontvangen, maar dat dit voortaan slechts één keer om de 4 jaar dient te gebeuren. De niet-benoeming van het Kamerlid als burgemeester gaat terug tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. De vroegere FDF'er verstuurde toen, net als in 2006, de oproepingsbrieven in het Frans, in strijd met omzendbrief Peeters. De Morgen wijst erop dat Thiéry genoemd wordt als kandidaat voor de nieuwe federale regering. (Belga/KVDA)