In februari nam de Vlaamse regering al initiatief rond de hoogte van de zitpenningen. Sindsdien bedraagt die maximaal 205 euro per vergadering. Ook wie in de onderliggende structuren zetelt heeft sindsdien een salarisplafond en moet zijn bezoldigingen rapporteren. Er mag niet meer worden verdiend dan wat de gemeentesecretaris krijgt.

In een visienota voegt minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) daar nu nog een reeks beperkingen aan toe. Zo mogen de raden van bestuur voortaan maar uit maximum vijftien bestuurders meer bestaan. 'Farys, Water-link en ettelijke anderen zitten daar op dit moment boven', aldus Homans.

Alle personeelsleden van de intercommunales worden ook onderworpen aan de minister-presidentnorm, wat betekent dat ze niet meer mogen verdienen dan de Vlaamse regeringsleider. Intercommunales wordt daarnaast gevraagd om onafhankelijke bestuurders aan te stellen en maximum twee derde van de raad mag voortaan van hetzelfde geslacht zijn. Vertegenwoordigers in adviesraden zoals een auditcomité krijgen geen vergoeding meer. 'Al deze regels gelden ook voor de dochters, moeders en grootmoeders van de intercommunales', benadrukt de minister.

In februari nam de Vlaamse regering al initiatief rond de hoogte van de zitpenningen. Sindsdien bedraagt die maximaal 205 euro per vergadering. Ook wie in de onderliggende structuren zetelt heeft sindsdien een salarisplafond en moet zijn bezoldigingen rapporteren. Er mag niet meer worden verdiend dan wat de gemeentesecretaris krijgt. In een visienota voegt minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) daar nu nog een reeks beperkingen aan toe. Zo mogen de raden van bestuur voortaan maar uit maximum vijftien bestuurders meer bestaan. 'Farys, Water-link en ettelijke anderen zitten daar op dit moment boven', aldus Homans. Alle personeelsleden van de intercommunales worden ook onderworpen aan de minister-presidentnorm, wat betekent dat ze niet meer mogen verdienen dan de Vlaamse regeringsleider. Intercommunales wordt daarnaast gevraagd om onafhankelijke bestuurders aan te stellen en maximum twee derde van de raad mag voortaan van hetzelfde geslacht zijn. Vertegenwoordigers in adviesraden zoals een auditcomité krijgen geen vergoeding meer. 'Al deze regels gelden ook voor de dochters, moeders en grootmoeders van de intercommunales', benadrukt de minister.