Homans treedt op tegen Leuvense moskee – Leuven adviseert Vlaams minister-president Homans om erkenning moskee niet in te trekken

Homans treedt op tegen Leuvense moskee - Leuven adviseert Vlaams minister-president Homans om erkenning moskee niet in te trekken © belga

(Belga) In het kader van de procedure die Vlaams minister-president Liesbeth Homans op 26 juli startte om de erkenning in te trekken van de Leuvense moskee Al Ihsaan adviseert Leuven om dat niet te doen. Het ontwerpadvies werd dinsdagavond in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de moskee besproken in een gezamenlijke vergadering van drie bevoegde Leuvense gemeenteraadscommissies. Het advies wordt op maandag 26 augustus aan de gemeenteraad voorgelegd.

Homans startte de procedure omdat uit vertrouwelijke informatie blijkt “dat de moskee gelinkt wordt aan onderwijsactiviteiten van een salafistische vereniging die mogelijk een risico vormt op de verspreiding van extremisme”. Daarnaast wees ze op het feit dat de hulpiman, die eind 2017 geschorst werd door de Moslimexecutieve wegens ontoelaatbare uitspraken over het slaan van vrouwen, sinds december 2018 opnieuw actief is in de moskee. Dergelijke gedragingen doen volgens Homans afbreuk “aan het vreedzame samenleven binnen Vlaanderen en vormen een inbreuk op de erkenningscriteria van kerk- en geloofgemeenschappen”. Volgens het Leuvense stadsbestuur zijn er evenwel geen politionele indicaties “dat er sprake is in deze moskee van een salafistisch gedachtengoed dat aanzet of oproept tot geweld of het gebruik ervan rechtvaardigt of goedkeurt”. Noch is er sprake van activiteiten die strijdig zijn met de grondwet of mensenrechtenverdrag. Dat is volgens de Leuvense korpschef Jean-Pierre Mouchaers ook de mening van de andere veiligheidsinstellingen in ons land met wie hij contact had. Al Ihsaan schakelt zich bovendien op een positieve en constructieve wijze in in de lokale Leuvense gemeenschap. Wat de salafistische onderwijsactiviteiten waarnaar Homans verwijst betreft, vermoedt het stadsbestuur dat het hier gaat om een man die na het incident met de hulpiman begin 2018 ontslagen werd uit de raad van bestuur van de moskee maar er nog tot februari 2019 occasionele lezingen verzorgde voor jongeren. Op zijn Facebookprofiel post hij af en toe citaten van geleerden die tot de religieuze stroming van het salafisme behoren, een stroming die politieke inmenging en geweld als actiemiddel uitsluit. De ontslagen hulpiman is sinds september 2018 terug aan de slag in de moskee maar ondertekende een verklaring dat hij de grondwet zal naleven. De twee vertegenwoordigers van de Al Ihsaan-moskee distantieerden zich dinsdag van het salafisme en toonden zich bereid om samen “deze kanker” te bestrijden. Ze zegden niet te weten dat de lesgever, die overigens in het Vlaams Gemeenschapsonderwijs actief is als godsleerkracht islam, een salafistische stroming aanhangt en stelden hier ook nooit indicaties ontvangen hebben van de jongeren die de lezingen volgden. De man werd begin 2018 ontslagen uit de raad van bestuur omdat hij het omstreden citaat van de hulpiman over geweld tegen vrouwen foutief in het Nederlands vertaalde. De hulpiman heeft dit citaat volgens beiden zelf nooit uitgesproken. (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content