"We stellen vast dat er bij bepaalde gemeenschappen vandaag nog meer drempels zijn op vlak van gendergelijkheid en seksuele identiteit dan bij andere gemeenschappen. Via deze oproep trachten we die drempels weg te nemen", aldus Liesbeth Homans. De N-VA-minister verwijst naar de recente diversiteitsstudie van de Vlaamse overheid. Daaruit blijkt onder meer dat heel wat mensen van allochtone origine homoseksualiteit niet verdedigbaar vinden. Bedoeling is dat organisaties van etnisch-culturele minderheden projectvoorstellen kunnen indienen die de gendergelijkheid en aanvaarding van seksuele diversiteit bij bepaalde gemeenschappen moet versterken. "Dit betekent in geen geval dat we hier niet meer moeten op inzetten bij de autochtone bevolking. Ik voer een gelijke kansenbeleid voor alle Vlamingen. Alleen merken we dat er voor bepaalde gemeenschappen nog meer aandacht nodig is", dixit Homans. Het moet gaan om projecten met een looptijd van maximum twee jaar en aanvragen moeten uiterlijk op 11 juni 2018 binnen zijn. Het aanvraagformulier is te vinden op: http://gelijkekansen.be/Praktisch/Subsidies/OproepIntersectionaliteit.aspx. (Belga)

"We stellen vast dat er bij bepaalde gemeenschappen vandaag nog meer drempels zijn op vlak van gendergelijkheid en seksuele identiteit dan bij andere gemeenschappen. Via deze oproep trachten we die drempels weg te nemen", aldus Liesbeth Homans. De N-VA-minister verwijst naar de recente diversiteitsstudie van de Vlaamse overheid. Daaruit blijkt onder meer dat heel wat mensen van allochtone origine homoseksualiteit niet verdedigbaar vinden. Bedoeling is dat organisaties van etnisch-culturele minderheden projectvoorstellen kunnen indienen die de gendergelijkheid en aanvaarding van seksuele diversiteit bij bepaalde gemeenschappen moet versterken. "Dit betekent in geen geval dat we hier niet meer moeten op inzetten bij de autochtone bevolking. Ik voer een gelijke kansenbeleid voor alle Vlamingen. Alleen merken we dat er voor bepaalde gemeenschappen nog meer aandacht nodig is", dixit Homans. Het moet gaan om projecten met een looptijd van maximum twee jaar en aanvragen moeten uiterlijk op 11 juni 2018 binnen zijn. Het aanvraagformulier is te vinden op: http://gelijkekansen.be/Praktisch/Subsidies/OproepIntersectionaliteit.aspx. (Belga)