Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) wil niet dat het aantal mandaten in de raad van bestuur van waterintercommunale Farys (het vroegere TMVW) wordt opgetrokken. Ze roept de gemeenten die deze week moeten beslissen over de statuten van Farys op om de statuten niet goed te keuren. Aan Farys zelf vraagt ze om de Algemene Vergadering van vrijdag af te gelasten.

Momenteel telt de raad van bestuur van Farys 36 leden. In de nieuwe statuten, die vrijdag op de Algemene Vergadering geagendeerd staan, zou dit worden uitgebreid naar 114 leden in de raad van bestuur van TMVW en 142 leden in de Raad van Bestuur van TMVS (een nieuw op te richten intergemeentelijk samenwerkingsverband).

'In een context waarin we streven naar een matiging van het aantal politieke mandaten, is het een erg fout signaal om raden van bestuur met meer dan 100 leden in te richten', zegt Vlaams minister Homans.

De N-VA-minister roept de gemeenten die deze week op hun gemeenteraad over de nieuwe statuten moeten beslissen op om ze niet goed te keuren. Aan Farys vraagt ze om de Algemene Vergadering af te gelasten en nieuwe statuten op te maken 'rekening houdend met de principes waar alle politieke partijen zich al achter schaarden'. Ze verwijst dan met name naar het plafond van 15 leden in de raad van bestuur.

Homans: 'Het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 2001 bevat overigens, ondanks wat sommigen uit de hoek van TMVW daarover de afgelopen weken hebben laten uitschijnen, geen verplichting om voor elke gemeente een aparte vertegenwoordiger in de raad van bestuur aan te duiden. Er is niets dat TMVW tegenhoudt om vandaag al statuten op te maken waarin men werkt met een kleine, slagkrachtige, raad van bestuur.'

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) wil niet dat het aantal mandaten in de raad van bestuur van waterintercommunale Farys (het vroegere TMVW) wordt opgetrokken. Ze roept de gemeenten die deze week moeten beslissen over de statuten van Farys op om de statuten niet goed te keuren. Aan Farys zelf vraagt ze om de Algemene Vergadering van vrijdag af te gelasten. Momenteel telt de raad van bestuur van Farys 36 leden. In de nieuwe statuten, die vrijdag op de Algemene Vergadering geagendeerd staan, zou dit worden uitgebreid naar 114 leden in de raad van bestuur van TMVW en 142 leden in de Raad van Bestuur van TMVS (een nieuw op te richten intergemeentelijk samenwerkingsverband). 'In een context waarin we streven naar een matiging van het aantal politieke mandaten, is het een erg fout signaal om raden van bestuur met meer dan 100 leden in te richten', zegt Vlaams minister Homans.De N-VA-minister roept de gemeenten die deze week op hun gemeenteraad over de nieuwe statuten moeten beslissen op om ze niet goed te keuren. Aan Farys vraagt ze om de Algemene Vergadering af te gelasten en nieuwe statuten op te maken 'rekening houdend met de principes waar alle politieke partijen zich al achter schaarden'. Ze verwijst dan met name naar het plafond van 15 leden in de raad van bestuur.Homans: 'Het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 2001 bevat overigens, ondanks wat sommigen uit de hoek van TMVW daarover de afgelopen weken hebben laten uitschijnen, geen verplichting om voor elke gemeente een aparte vertegenwoordiger in de raad van bestuur aan te duiden. Er is niets dat TMVW tegenhoudt om vandaag al statuten op te maken waarin men werkt met een kleine, slagkrachtige, raad van bestuur.'