Enkele weken geleden had minister Homans scherpe kritiek op het interfederale gelijkekansencentrum Unia. Dat centrum is volgens haar "niet neutraal en niet objectief" en verdedigt ook maar één doelgroep, namelijk mensen van allochtone origine. Ze verweet Unia ook om conclusies van bepaalde onderzoeken niet te publiceren. Tijdens een debat in het Vlaams Parlement nam de N-VA-minister geen gas terug in haar kritiek. Integendeel, ze gebruikte een reeks voorbeelden om haar kritiek op de werking van Unia te staven. Zo verwees ze onder meer naar het voorval met de uitgelekte interne mail waarin een medewerker van Unia een veroordeling voor antisemitisme bestempelt als "kromspraak" in plaats van rechtspraak. Volgens haar bewijzen die voorbeelden dat Unia "met twee maten en twee gewichten" en "éénzijdig voor één kansengroep" werkt. Zij wil daarom een evaluatie laten uitvoeren door een onafhankelijke instantie. De houding van Homans deed niet alleen de oppositie steigeren, maar lokte ook kritische reacties uit bij coalitiepartners CD&V en Open Vld. Zo vindt Ward Kennes (CD&V) dat minister Homans "de polemiek onnodig verder opjaagt" en "verder polariseert". "Ik betreur dat u opnieuw kiest voor de polarisatie", vulde Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan. "U moet ophouden uw bevoegdheden op deze manier uit te oefenen", klonk het nog. (Belga)

Enkele weken geleden had minister Homans scherpe kritiek op het interfederale gelijkekansencentrum Unia. Dat centrum is volgens haar "niet neutraal en niet objectief" en verdedigt ook maar één doelgroep, namelijk mensen van allochtone origine. Ze verweet Unia ook om conclusies van bepaalde onderzoeken niet te publiceren. Tijdens een debat in het Vlaams Parlement nam de N-VA-minister geen gas terug in haar kritiek. Integendeel, ze gebruikte een reeks voorbeelden om haar kritiek op de werking van Unia te staven. Zo verwees ze onder meer naar het voorval met de uitgelekte interne mail waarin een medewerker van Unia een veroordeling voor antisemitisme bestempelt als "kromspraak" in plaats van rechtspraak. Volgens haar bewijzen die voorbeelden dat Unia "met twee maten en twee gewichten" en "éénzijdig voor één kansengroep" werkt. Zij wil daarom een evaluatie laten uitvoeren door een onafhankelijke instantie. De houding van Homans deed niet alleen de oppositie steigeren, maar lokte ook kritische reacties uit bij coalitiepartners CD&V en Open Vld. Zo vindt Ward Kennes (CD&V) dat minister Homans "de polemiek onnodig verder opjaagt" en "verder polariseert". "Ik betreur dat u opnieuw kiest voor de polarisatie", vulde Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan. "U moet ophouden uw bevoegdheden op deze manier uit te oefenen", klonk het nog. (Belga)