Minister van Justitie Koen Geens bracht een positief advies uit voor de erkenning van twintig nieuwe moskeeën. Voor 23 andere erkenningsdossiers is er nog geen advies. Minister van Binnenlands Bestuur Homans liet echter weten dat ze niet zal overgaan tot de erkenning van de moskeeën. Ze wil beschikken over alle informatie en wil dus ook inzage in de dossiers van Staatsveiligheid. "Die kunnen op eenvoudig verzoek worden overgemaakt", is vandaag te horen bij Geens. De Justitieminister geeft ook meer informatie over de 23 moskeeën die nog geen positief advies kregen en waarvan onder meer N-VA-parlementslid Koen Metsu (N-VA) zich afvraagt wat er speelt. "De 23 resterende moskeeën komen eveneens in aanmerking voor een positief advies in de nabije toekomst", is te horen. Het was echter de Moslimexecutieve die de andere twintig prioriteit gaf. De 23 gebedshuizen kunnen worden erkend als ze prioriteit krijgen van de executieve, als de Staatsveiligheid geen bezwaar maakt en als er voldoende financiering wordt voorzien om de imams te betalen. Geens wijst er wel op dat Homans nooit vragende partij was om de samenwerking tussen het federale niveau en de deelstaten aan te passen, zodat de adviezen eventueel automatisch zouden kunnen worden doorgestuurd. "Het samenwerkingsakkoord beschrijft de samenwerking tussen de gewesten en Justitie rond de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen nogal summier. Daarom stelde het kabinet Justitie in de overlegcommissie meermaals voor om de procedure verder te specifiëren, maar onder meer het kabinet Homans heeft aangegeven daar niet op in te willen gaan." (Belga)

Minister van Justitie Koen Geens bracht een positief advies uit voor de erkenning van twintig nieuwe moskeeën. Voor 23 andere erkenningsdossiers is er nog geen advies. Minister van Binnenlands Bestuur Homans liet echter weten dat ze niet zal overgaan tot de erkenning van de moskeeën. Ze wil beschikken over alle informatie en wil dus ook inzage in de dossiers van Staatsveiligheid. "Die kunnen op eenvoudig verzoek worden overgemaakt", is vandaag te horen bij Geens. De Justitieminister geeft ook meer informatie over de 23 moskeeën die nog geen positief advies kregen en waarvan onder meer N-VA-parlementslid Koen Metsu (N-VA) zich afvraagt wat er speelt. "De 23 resterende moskeeën komen eveneens in aanmerking voor een positief advies in de nabije toekomst", is te horen. Het was echter de Moslimexecutieve die de andere twintig prioriteit gaf. De 23 gebedshuizen kunnen worden erkend als ze prioriteit krijgen van de executieve, als de Staatsveiligheid geen bezwaar maakt en als er voldoende financiering wordt voorzien om de imams te betalen. Geens wijst er wel op dat Homans nooit vragende partij was om de samenwerking tussen het federale niveau en de deelstaten aan te passen, zodat de adviezen eventueel automatisch zouden kunnen worden doorgestuurd. "Het samenwerkingsakkoord beschrijft de samenwerking tussen de gewesten en Justitie rond de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen nogal summier. Daarom stelde het kabinet Justitie in de overlegcommissie meermaals voor om de procedure verder te specifiëren, maar onder meer het kabinet Homans heeft aangegeven daar niet op in te willen gaan." (Belga)