Homans verklaarde zondag in De Zevende Dag dat de Vlaamse regering er in geslaagd is het armoederisico in Vlaanderen terug te dringen. Ze gebruikte daarvoor echter gegevens van de studiedienst van de Vlaamse regering die werden verzameld in 2014 en dus nog niet beïnvloed konden zijn door het beleid van deze coalitie. De studiedienst liet bovendien weten dat het onderzoek nog niet is voltooid en dat de daling niet statistisch significant is.

"Ik trek de cijfers op zich niet in twijfel, maar ik leg ze wel naast een reeks andere cijfers", zei Bart Van Malderen van SP.A. "Het aantal leefloners stijgt, er waren nog nooit zoveel klanten bij de voedselbanken... De gebruikte cijfers dateren ook van voor de indexsprong, van voor tal van prijsverhogingen, zoals van energie en kinderopvang." "Ik heb dan ook nergens een hoerashow verkondigd", reageerde Homans. "Maar u weet best dat de armoedemonitor altijd de referentie is geweest van de Vlaamse regering."

Volgens de minister wordt het debat gevoerd op de kap van de armen. "Ik vind het ook heel jammer dat u doet alsof we enkel 1-euromaaltijden aanbieden", aldus Homans, die onder meer wees op de inspanningen in sociale woningbouw.

De populariteit van de Voedselbanken is volgens de minister niet het gevolg van een stijgend aantal armen, maar van de promotie die de regering heeft gemaakt voor de voedselbedelingen. Volgens de oppositie gaat dit debat echter niet over het armoedebeleid op zich, maar om het foutief gebruik van cijfers. "Waar het debat over gaat is dat u de voorbije dagen uitspraken heeft gedaan die niet correct en niet gepast zijn, de studie is niet af", aldus An Moerenhout van Groen.

Vrijwel kamerbreed applaus was er ten slotte voor de tussenkomst van Cindy Franssen (CD&V). "De armoedecijfers zijn al jarenlang constant, ze blijven hardnekkig rond de 10 à 11 procent draaien, wie er ook minister is, iemand van sp.a of van N-VA", bracht ze in herinnering. Er moet volgens Franssen worden ingezet op drie thema's: welzijn, wonen en werk.

Homans geeft omstreden armoedecijfers aan parlement

Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans heeft woendag drie tabellen over het armoederisico verschaft aan het Vlaams parlement. Ze deed dat na aandringen van de oppositiepartijen én coalitiepartner Open Vld. Homans had zondag in De Zevende Dag verklaringen afgelegd over de cijfers van de studiedienst van de Vlaamse regering, die afkomstig zijn uit een niet-voltooide studie.

In het parlement stond woensdag een actualiteitsdebat gepland over het onderwerp, maar onder meer Open Vld wilde die discussie niet aanvatten zonder de cijfers. "We moeten met gelijke wapens kunnen debatteren, daarvan afwijken is het parlement onrecht aandoen", aldus fractieleider Bart Somers.

Voorzitter Jan Peumans trok zich daarop een halfuur terug met Homans, waarna drie tabellen werden verspreid: het algemeen armoederisico, het armoederisico bij minderjarigen en het armoederisico bij eenoudergezinnen. Een zoethoudertje volgens Groen-fractieleider Björn Rzoska. "Ik kan me niet voorstellen dat u van de studiedienst niet meer hebt gekregen dan dit A'tje, waaruit ik niets kan afleiden. Dit pik ik niet."

Homans verklaarde zondag in De Zevende Dag dat de Vlaamse regering er in geslaagd is het armoederisico in Vlaanderen terug te dringen. Ze gebruikte daarvoor echter gegevens van de studiedienst van de Vlaamse regering die werden verzameld in 2014 en dus nog niet beïnvloed konden zijn door het beleid van deze coalitie. De studiedienst liet bovendien weten dat het onderzoek nog niet is voltooid en dat de daling niet statistisch significant is. "Ik trek de cijfers op zich niet in twijfel, maar ik leg ze wel naast een reeks andere cijfers", zei Bart Van Malderen van SP.A. "Het aantal leefloners stijgt, er waren nog nooit zoveel klanten bij de voedselbanken... De gebruikte cijfers dateren ook van voor de indexsprong, van voor tal van prijsverhogingen, zoals van energie en kinderopvang." "Ik heb dan ook nergens een hoerashow verkondigd", reageerde Homans. "Maar u weet best dat de armoedemonitor altijd de referentie is geweest van de Vlaamse regering." Volgens de minister wordt het debat gevoerd op de kap van de armen. "Ik vind het ook heel jammer dat u doet alsof we enkel 1-euromaaltijden aanbieden", aldus Homans, die onder meer wees op de inspanningen in sociale woningbouw. De populariteit van de Voedselbanken is volgens de minister niet het gevolg van een stijgend aantal armen, maar van de promotie die de regering heeft gemaakt voor de voedselbedelingen. Volgens de oppositie gaat dit debat echter niet over het armoedebeleid op zich, maar om het foutief gebruik van cijfers. "Waar het debat over gaat is dat u de voorbije dagen uitspraken heeft gedaan die niet correct en niet gepast zijn, de studie is niet af", aldus An Moerenhout van Groen. Vrijwel kamerbreed applaus was er ten slotte voor de tussenkomst van Cindy Franssen (CD&V). "De armoedecijfers zijn al jarenlang constant, ze blijven hardnekkig rond de 10 à 11 procent draaien, wie er ook minister is, iemand van sp.a of van N-VA", bracht ze in herinnering. Er moet volgens Franssen worden ingezet op drie thema's: welzijn, wonen en werk.