Bij praktijktesten worden cv's van fictieve kandidaten met verschillende achtergronden ingestuurd voor eenzelfde vacature. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en zijn Commissie Diversiteit baseren zich voor hun advies op cijfers van het gelijkekansencentrum Unia, waaruit blijkt dat de overheid haar voorbeeldfunctie op vlak van diversiteit niet waarmaakt. Minister Homans "was en is" echter niet te vinden voor praktijktesten. Ze vindt het bovendien "vreemd dat de werkgevers voor een invoering ervan zouden pleiten". In het verleden kwamen koepelorganisaties Unizo en Voka immers met juridische en praktische bezwaren, merkt haar woordvoerder op. Volgens Homans is de Vlaamse overheid "een correcte werkgever". "Ons diversiteitsplan staat vol met concrete acties en aanbevelingen om de verschillende streefcijfers te behalen. Die zijn veel belangrijker dan praktijktesten die weinig zoden aan de dijk zullen zetten", klinkt het nog. (Belga)

Bij praktijktesten worden cv's van fictieve kandidaten met verschillende achtergronden ingestuurd voor eenzelfde vacature. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en zijn Commissie Diversiteit baseren zich voor hun advies op cijfers van het gelijkekansencentrum Unia, waaruit blijkt dat de overheid haar voorbeeldfunctie op vlak van diversiteit niet waarmaakt. Minister Homans "was en is" echter niet te vinden voor praktijktesten. Ze vindt het bovendien "vreemd dat de werkgevers voor een invoering ervan zouden pleiten". In het verleden kwamen koepelorganisaties Unizo en Voka immers met juridische en praktische bezwaren, merkt haar woordvoerder op. Volgens Homans is de Vlaamse overheid "een correcte werkgever". "Ons diversiteitsplan staat vol met concrete acties en aanbevelingen om de verschillende streefcijfers te behalen. Die zijn veel belangrijker dan praktijktesten die weinig zoden aan de dijk zullen zetten", klinkt het nog. (Belga)