De burgermeestercarrousel draait in Linkebeek reeds sinds 2007. In vijf van de zes faciliteitengemeenten uit de rand zijn de problemen intussen van de baan. Thiéry is tweemaal naar de Raad van State gestapt om zijn niet-benoeming aan te vechten en heeft tweemaal ongelijk gekregen, zo bracht de N-VA-minister in herinnering. "De verkiezingen hebben 25.000 euro gekost en de situatie is onveranderd gebleven", stelde Liesbeth Homans, die andermaal herhaalde dat Damien Thiéry deze legislatuur niet meer benoemd zal worden. Homans wees er nog op dat in Vlaanderen de burgemeesters niet rechtstreeks verkozen worden. "Ik heb geprobeerd de uitslag te respecteren en een Franstalige te benoemen, maar dat werd geweigerd. Dan heb ik de Vlaming Eric De Bruycker benoemd, die ook burgemeester zal blijven", aldus de N-VA-minister, die benadrukte dat ze enkel vraagt om de wet na te leven. "Dit heeft niets met het communautaire te maken", zei ze nog. Liebeth Homans omschreef Damien Thiéry overigens als "aimabel en sympathiek". (Belga)

De burgermeestercarrousel draait in Linkebeek reeds sinds 2007. In vijf van de zes faciliteitengemeenten uit de rand zijn de problemen intussen van de baan. Thiéry is tweemaal naar de Raad van State gestapt om zijn niet-benoeming aan te vechten en heeft tweemaal ongelijk gekregen, zo bracht de N-VA-minister in herinnering. "De verkiezingen hebben 25.000 euro gekost en de situatie is onveranderd gebleven", stelde Liesbeth Homans, die andermaal herhaalde dat Damien Thiéry deze legislatuur niet meer benoemd zal worden. Homans wees er nog op dat in Vlaanderen de burgemeesters niet rechtstreeks verkozen worden. "Ik heb geprobeerd de uitslag te respecteren en een Franstalige te benoemen, maar dat werd geweigerd. Dan heb ik de Vlaming Eric De Bruycker benoemd, die ook burgemeester zal blijven", aldus de N-VA-minister, die benadrukte dat ze enkel vraagt om de wet na te leven. "Dit heeft niets met het communautaire te maken", zei ze nog. Liebeth Homans omschreef Damien Thiéry overigens als "aimabel en sympathiek". (Belga)