Het weekblad Knack schrijft vandaag over het feit dat een kabinetsmedewerker van Homans zijn veto zou hebben gesteld tegen een achtergestelde lening van 100.000 à 150.000 euro voor De Werktitel, de coöperatieve vennootschap achter Apache. Karl Van den Broeck, de hoofdredacteur van Apache, vermoedt "een politiek manoeuvre". Hij vindt het argument dat de site niet aan de doelstellingen van Trividend beantwoordt "om te lachen". "In de verschillende beleidsinstrumenten binnen sociale economie, zoals leningen of premies voor managementadvies, wordt de focus gelegd op sociale ondernemingen die zich op sociale tewerkstelling toeleggen. Aangezien Apache zich niet toelegt op sociale tewerkstelling, past dit dossier dan ook niet binnen het instrumentarium voor sociale economie", reageert Homans. Ze spreekt tegen dat er een veto is gesteld. "De Vlaamse overheid beschikt niet over een vetorecht in de raad van bestuur (van Trividend). In dit bestuursorgaan wordt steeds collegiaal en in unanimiteit beslist. Het afwijzen van een dossier gebeurt omdat het niet voldoet aan de doelstellingen van het beleidsinstrument", zegt ze. "Dit heeft ook niets te maken met het al of niet belang hechten aan (onderzoeks)journalistiek, hetgeen overigens niet tot de bevoegdheden van de minister van Sociale Economie behoort." Dat hier sprake zou zijn van een politieke afrekening, noemt ze "compleet van de pot gerukt en gratuit". "Ik heb helemaal geen verborgen agenda. Mijn enige - en open - agenda is om de middelen voor sociale economie in te zetten voor de doelgroep die het nodig heeft." (Belga)

Het weekblad Knack schrijft vandaag over het feit dat een kabinetsmedewerker van Homans zijn veto zou hebben gesteld tegen een achtergestelde lening van 100.000 à 150.000 euro voor De Werktitel, de coöperatieve vennootschap achter Apache. Karl Van den Broeck, de hoofdredacteur van Apache, vermoedt "een politiek manoeuvre". Hij vindt het argument dat de site niet aan de doelstellingen van Trividend beantwoordt "om te lachen". "In de verschillende beleidsinstrumenten binnen sociale economie, zoals leningen of premies voor managementadvies, wordt de focus gelegd op sociale ondernemingen die zich op sociale tewerkstelling toeleggen. Aangezien Apache zich niet toelegt op sociale tewerkstelling, past dit dossier dan ook niet binnen het instrumentarium voor sociale economie", reageert Homans. Ze spreekt tegen dat er een veto is gesteld. "De Vlaamse overheid beschikt niet over een vetorecht in de raad van bestuur (van Trividend). In dit bestuursorgaan wordt steeds collegiaal en in unanimiteit beslist. Het afwijzen van een dossier gebeurt omdat het niet voldoet aan de doelstellingen van het beleidsinstrument", zegt ze. "Dit heeft ook niets te maken met het al of niet belang hechten aan (onderzoeks)journalistiek, hetgeen overigens niet tot de bevoegdheden van de minister van Sociale Economie behoort." Dat hier sprake zou zijn van een politieke afrekening, noemt ze "compleet van de pot gerukt en gratuit". "Ik heb helemaal geen verborgen agenda. Mijn enige - en open - agenda is om de middelen voor sociale economie in te zetten voor de doelgroep die het nodig heeft." (Belga)