Na de twee vorige edities staat de toekomst op het derde Vlhora-congres centraal. Trendwatcher Tom Palmaers is gespecialiseerd in trends bij de Europese jeugd en studenten en zal het congres daarover toespreken. Jan Denys van Randstad zal uitleggen hoe hoe hij de arbeidsmarkt ziet evolueren en hoe de hogescholen en de studenten daarop volgens hem moeten inspelen. De Vlaamse Kristel Baele is de eerste die in Nederland zowel aan het hoofd van een hogeschool als van een universiteit heeft gestaan. Ze zal reflecteren over hoe instellingen van hoger onderwijs zich in de toekomst moeten ontwikkelen om hun opdracht kwalitatief uit te voeren. Alexander Rinnooy Kan is een Nederlands Eerste Kamerlid en oud-rector magnificus. Hij spreekt over hoe hoger onderwijs ook meer volwassenen kan en moet aantrekken en hoe innovatie gerealiseerd kan worden. Daarna volgen nog vijf break-outsessies over internationale onderwijstendensen. Vlhora-voorzitter Johan Veeckman zal de rol van de Vlaamse hogescholen in dit alles belichten. Vlaams minister-president Geert Bourgeois zal tot slot het congres toespreken. Hij en andere Vlaamse parlementsleden zullen in de wandelgangen van het parlement zeker ook aangesproken worden over welke financiële investeringen de hogescholen verwachten voor hun "onderwijs van de toekomst". (Belga)

Na de twee vorige edities staat de toekomst op het derde Vlhora-congres centraal. Trendwatcher Tom Palmaers is gespecialiseerd in trends bij de Europese jeugd en studenten en zal het congres daarover toespreken. Jan Denys van Randstad zal uitleggen hoe hoe hij de arbeidsmarkt ziet evolueren en hoe de hogescholen en de studenten daarop volgens hem moeten inspelen. De Vlaamse Kristel Baele is de eerste die in Nederland zowel aan het hoofd van een hogeschool als van een universiteit heeft gestaan. Ze zal reflecteren over hoe instellingen van hoger onderwijs zich in de toekomst moeten ontwikkelen om hun opdracht kwalitatief uit te voeren. Alexander Rinnooy Kan is een Nederlands Eerste Kamerlid en oud-rector magnificus. Hij spreekt over hoe hoger onderwijs ook meer volwassenen kan en moet aantrekken en hoe innovatie gerealiseerd kan worden. Daarna volgen nog vijf break-outsessies over internationale onderwijstendensen. Vlhora-voorzitter Johan Veeckman zal de rol van de Vlaamse hogescholen in dit alles belichten. Vlaams minister-president Geert Bourgeois zal tot slot het congres toespreken. Hij en andere Vlaamse parlementsleden zullen in de wandelgangen van het parlement zeker ook aangesproken worden over welke financiële investeringen de hogescholen verwachten voor hun "onderwijs van de toekomst". (Belga)