Uit het rapport huishoudelijke afvalstoffen 2019 bleek eind vorig jaar dat het zwerfvuil met 14 procent gestegen was ten opzichte van 2017. "Vlaanderen doet het op quasi alle vlakken goed in de circulaire economie, maar niet als het gaat om zwerfvuil. De doelstelling om 20% minder zwerfvuil te hebben tegen 2022 ligt helemaal niet binnen handbereik. Bovendien is de impact van de coronacrisis nog niet gekend. Daarom blijven we niet bij de pakken zitten en komen er bijkomende maatregelen. Wat mij betreft zijn daarbij geen taboes", zei de minister in december. "Naast een verhoging van de pakkans en dus een striktere handhaving op het terrein, zijn doeltreffende en afschrikwekkende boetes voor overtreders noodzakelijk voor de strijd tegen zwerfvuil. Daarom wil ik een verhoging van de maximum GAS-boetes van 350 euro naar minstens 500 euro. Omdat de GAS-wet een bevoegdheid is van mijn federale collega heb ik haar gevraagd dit zo snel als mogelijk te doen", stelde de minister. Demir kreeg naar eigen zeggen intussen een voorzichtig positief antwoord van minister Verlinden, die weldra naar het parlement gaat met een evaluatie van de GAS-wet. "Het evaluatieverslag zal wellicht ook de aanleiding zijn voor een aanpassing van de wet. Ik zal uw voorstel daarbij in overweging nemen. Temeer daar uit resultaten van een recente bevraging bij relevante actoren blijkt dat men de maximale boetegrens ook zou wensen te verhogen", stelde Verlinden in een brief aan Demir. (Belga)

Uit het rapport huishoudelijke afvalstoffen 2019 bleek eind vorig jaar dat het zwerfvuil met 14 procent gestegen was ten opzichte van 2017. "Vlaanderen doet het op quasi alle vlakken goed in de circulaire economie, maar niet als het gaat om zwerfvuil. De doelstelling om 20% minder zwerfvuil te hebben tegen 2022 ligt helemaal niet binnen handbereik. Bovendien is de impact van de coronacrisis nog niet gekend. Daarom blijven we niet bij de pakken zitten en komen er bijkomende maatregelen. Wat mij betreft zijn daarbij geen taboes", zei de minister in december. "Naast een verhoging van de pakkans en dus een striktere handhaving op het terrein, zijn doeltreffende en afschrikwekkende boetes voor overtreders noodzakelijk voor de strijd tegen zwerfvuil. Daarom wil ik een verhoging van de maximum GAS-boetes van 350 euro naar minstens 500 euro. Omdat de GAS-wet een bevoegdheid is van mijn federale collega heb ik haar gevraagd dit zo snel als mogelijk te doen", stelde de minister. Demir kreeg naar eigen zeggen intussen een voorzichtig positief antwoord van minister Verlinden, die weldra naar het parlement gaat met een evaluatie van de GAS-wet. "Het evaluatieverslag zal wellicht ook de aanleiding zijn voor een aanpassing van de wet. Ik zal uw voorstel daarbij in overweging nemen. Temeer daar uit resultaten van een recente bevraging bij relevante actoren blijkt dat men de maximale boetegrens ook zou wensen te verhogen", stelde Verlinden in een brief aan Demir. (Belga)