De Vlaamse regering heeft al meer dan 113 miljoen vrijgemaakt voor de coronakosten in (voornamelijk) het leerplichtonderwijs. In het hoger onderwijs kregen de studentenvoorzieningen vorig academiejaar al 1,5 miljoen extra. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts vroeg aan de regeringscommissarissen van het hoger onderwijs om ook de andere coronakosten van de universiteiten en hogescholen in kaart te brengen. Zo werden de extra uitgaven en de gederfde inkomsten (door bijvoorbeeld minder huurinkomsten, minder inschrijvingsgelden voor navorming en minder opbrengsten van evenementen) berekend. Maar er werd ook rekening gehouden met financiële meevallers, zoals besparingen op nutskosten, personeelskosten en dienstverlening. De Vlaamse universiteiten en hogescholen krijgen nu 40 miljoen extra middelen om de uitgaven te compenseren die ze deden voor onder andere digitalisering (software aanschaffen voor streaming en examens, aankoop headsets, uitleenlaptops voor studenten, opleidingen voor personeelsleden...) voor patrimonium (huur van bijkomende lokalen, veiligheidsmaatregelen bij lopende bouwprojecten, de herinrichting van gebouwen...), voor preventiemaatregelen (aankoop mondmaskers, ontsmettingsmaterialen, scheidingswanden...), voor personeel (zoals extra mensen voor onder meer begeleiding), en voor de studentenvoorzieningen (extra psychosociale ondersteuning, financiële tussenkomsten...). "Onze universiteiten en hogescholen hebben de voorbije maanden grote inspanningen gedaan", zegt Weyts. "Ze schakelden snel naar afstandsonderwijs en ze hebben ervoor gezorgd dat alle examens konden doorgaan en alle diploma's konden uitgereikt worden. Dit academiejaar vragen we opnieuw grote inspanningen, bijvoorbeeld om eerstejaars studenten niet los te laten. Daar mogen dan ook extra middelen tegenover staan." De middelen worden verdeeld tussen de instellingen op basis van hun aantal studenten. Zo kan de KU Leuven rekenen op 8,8 miljoen, de UGent op 5,8 miljoen, de VUB op 3,6 en Universiteit Antwerpen op bijna 2,8 miljoen. (Belga)

De Vlaamse regering heeft al meer dan 113 miljoen vrijgemaakt voor de coronakosten in (voornamelijk) het leerplichtonderwijs. In het hoger onderwijs kregen de studentenvoorzieningen vorig academiejaar al 1,5 miljoen extra. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts vroeg aan de regeringscommissarissen van het hoger onderwijs om ook de andere coronakosten van de universiteiten en hogescholen in kaart te brengen. Zo werden de extra uitgaven en de gederfde inkomsten (door bijvoorbeeld minder huurinkomsten, minder inschrijvingsgelden voor navorming en minder opbrengsten van evenementen) berekend. Maar er werd ook rekening gehouden met financiële meevallers, zoals besparingen op nutskosten, personeelskosten en dienstverlening. De Vlaamse universiteiten en hogescholen krijgen nu 40 miljoen extra middelen om de uitgaven te compenseren die ze deden voor onder andere digitalisering (software aanschaffen voor streaming en examens, aankoop headsets, uitleenlaptops voor studenten, opleidingen voor personeelsleden...) voor patrimonium (huur van bijkomende lokalen, veiligheidsmaatregelen bij lopende bouwprojecten, de herinrichting van gebouwen...), voor preventiemaatregelen (aankoop mondmaskers, ontsmettingsmaterialen, scheidingswanden...), voor personeel (zoals extra mensen voor onder meer begeleiding), en voor de studentenvoorzieningen (extra psychosociale ondersteuning, financiële tussenkomsten...). "Onze universiteiten en hogescholen hebben de voorbije maanden grote inspanningen gedaan", zegt Weyts. "Ze schakelden snel naar afstandsonderwijs en ze hebben ervoor gezorgd dat alle examens konden doorgaan en alle diploma's konden uitgereikt worden. Dit academiejaar vragen we opnieuw grote inspanningen, bijvoorbeeld om eerstejaars studenten niet los te laten. Daar mogen dan ook extra middelen tegenover staan." De middelen worden verdeeld tussen de instellingen op basis van hun aantal studenten. Zo kan de KU Leuven rekenen op 8,8 miljoen, de UGent op 5,8 miljoen, de VUB op 3,6 en Universiteit Antwerpen op bijna 2,8 miljoen. (Belga)