Van Hecke verbaast zich niet enkel over de hoge seponeringsgraad, maar ook over de aangehaalde redenen. Goed 43 procent van de zaken werd geseponeerd omwille van een "wanverhouding strafvordering - maatschappelijke verstoring" en 51 procent van de zaken werd geseponeerd omdat er andere prioriteiten waren. Het Kamerlid vraagt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) het parket te horen over zijn vervolgingsrichtlijnen en over wat ze gaan doen om straffeloosheid niet langer te gedogen. (Belga)