Uit een vertrouwelijk ontwerprapport, dat de VRT-redactie kon inkijken, blijkt dat Jacques Mahieu, de voorzitter van de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg, op gespannen voet leeft met een groot deel van zijn rechters. De wijze waarop hij beslissingen neemt, communiceert en omgaat met zijn personeel is volgens het rapport een probleem. De HRJ betreurt in een reactie dat het rapport gelekt werd.

Gespannen werksfeer

De doorlichting van de rechtbank vond volgens de VRT in mei en juni van dit jaar plaats. De HRJ sprak met 57 leden van de rechtbank: rechters, onderzoeksrechters maar ook het personeel op de griffies. De aanleiding voor de audit waren klachten over de slechte en gespannen werksfeer.

Eén van de grote problemen is blijkbaar de communicatie door voorzitter Jacques Mahieu. Hij zou volgens het ontwerprapport een minder conflictueuze communicatiestijl moeten hanteren en enige coaching op dat vlak is aangewezen. Ook hoe hij omgaat met mensen en beslissingen neemt, stuit op weerstand. Zo zou hij zich bij het beleid van de rechtbank nauwelijks laten bijstaan door anderen.

Constructief

De HRJ betreurt dat het ontwerprapport gelekt werd. Het was overgemaakt aan de geauditeerden die zoals altijd de gelegenheid krijgen hun opmerkingen te formuleren. Pas nadien wordt een definitief verslag door de HRJ opgesteld en goedgekeurd.

"Met audits wil de HRJ een positieve bijdrage leveren aan de werking van hoven en rechtbanken", zegt Tony Van Parys, voorzitter van de Verenigde advies- en onderzoekscommissie in een persmededeling. "Een audit omvat een grondige analyse, aanbevelingen en actieplannen. Hij wordt altijd uitgevoerd in overleg met de betrokken actoren. Het lek heeft klaarblijkelijk de bedoeling deze positieve attitude te doorkruisen."

De HRJ laakt deze handelswijze, maar zegt in het persbericht dat het zijn inspanningen zal voortzetten om op een constructieve wijze bij te dragen tot de goede werking van de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen. Jacques Mahieu wenste zelf niet te reageren, omdat hij anders zijn beroepsgeheim zou schenden. (Belga/TV)

Uit een vertrouwelijk ontwerprapport, dat de VRT-redactie kon inkijken, blijkt dat Jacques Mahieu, de voorzitter van de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg, op gespannen voet leeft met een groot deel van zijn rechters. De wijze waarop hij beslissingen neemt, communiceert en omgaat met zijn personeel is volgens het rapport een probleem. De HRJ betreurt in een reactie dat het rapport gelekt werd. De doorlichting van de rechtbank vond volgens de VRT in mei en juni van dit jaar plaats. De HRJ sprak met 57 leden van de rechtbank: rechters, onderzoeksrechters maar ook het personeel op de griffies. De aanleiding voor de audit waren klachten over de slechte en gespannen werksfeer. Eén van de grote problemen is blijkbaar de communicatie door voorzitter Jacques Mahieu. Hij zou volgens het ontwerprapport een minder conflictueuze communicatiestijl moeten hanteren en enige coaching op dat vlak is aangewezen. Ook hoe hij omgaat met mensen en beslissingen neemt, stuit op weerstand. Zo zou hij zich bij het beleid van de rechtbank nauwelijks laten bijstaan door anderen. De HRJ betreurt dat het ontwerprapport gelekt werd. Het was overgemaakt aan de geauditeerden die zoals altijd de gelegenheid krijgen hun opmerkingen te formuleren. Pas nadien wordt een definitief verslag door de HRJ opgesteld en goedgekeurd. "Met audits wil de HRJ een positieve bijdrage leveren aan de werking van hoven en rechtbanken", zegt Tony Van Parys, voorzitter van de Verenigde advies- en onderzoekscommissie in een persmededeling. "Een audit omvat een grondige analyse, aanbevelingen en actieplannen. Hij wordt altijd uitgevoerd in overleg met de betrokken actoren. Het lek heeft klaarblijkelijk de bedoeling deze positieve attitude te doorkruisen."De HRJ laakt deze handelswijze, maar zegt in het persbericht dat het zijn inspanningen zal voortzetten om op een constructieve wijze bij te dragen tot de goede werking van de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen. Jacques Mahieu wenste zelf niet te reageren, omdat hij anders zijn beroepsgeheim zou schenden. (Belga/TV)