Het stabiliteitsprogramma legt het traject vast voor de Belgische publieke financiën in de komende jaren. In haar aanbevelingen voor de periode 2013-2016 stelt de Hoge Raad van Financiën nu voor om pas in 2016, een jaar later dan voorzien, een nominaal evenwicht te bereiken. De structurele inspanningen blijven echter dezelfde. Reden voor die ommezwaai is te vermijden dat ons land de verslechterde economische conjunctuur zou opvangen met structurele ingrepen. Bovendien verlegt ook Europa de focus steeds meer van het nominale naar het structurele, onderstreepte Jan Smets van de HRF. De voorgestelde structurele inspanning blijft dus wel dezelfde, namelijk 2,7 procent of zo'n tien miljard euro tussen 2012 en 2015. Daardoor zou België in 2015 afklokken op een structureel evenwicht, tegenover het eerder voorziene surplus van 0,6 procent. Het nominale tekort bedraagt dan nog 0,8 procent. Concreet stelt de HRF voor om dit jaar - met alle overheden samen - 0,6 procent extra structurele maatregelen te treffen, bovenop de 0,4 procent die reeds gepland was in de initiële begrotingen. Ook volgend jaar vraagt de raad 0,6 procent, wat op twee jaar een inspanning van 1,6 procent zou betekenen. Om de voorziene 2,7 procent te halen, is dan nog 1,1 procent nodig in 2015. (KNS)

Het stabiliteitsprogramma legt het traject vast voor de Belgische publieke financiën in de komende jaren. In haar aanbevelingen voor de periode 2013-2016 stelt de Hoge Raad van Financiën nu voor om pas in 2016, een jaar later dan voorzien, een nominaal evenwicht te bereiken. De structurele inspanningen blijven echter dezelfde. Reden voor die ommezwaai is te vermijden dat ons land de verslechterde economische conjunctuur zou opvangen met structurele ingrepen. Bovendien verlegt ook Europa de focus steeds meer van het nominale naar het structurele, onderstreepte Jan Smets van de HRF. De voorgestelde structurele inspanning blijft dus wel dezelfde, namelijk 2,7 procent of zo'n tien miljard euro tussen 2012 en 2015. Daardoor zou België in 2015 afklokken op een structureel evenwicht, tegenover het eerder voorziene surplus van 0,6 procent. Het nominale tekort bedraagt dan nog 0,8 procent. Concreet stelt de HRF voor om dit jaar - met alle overheden samen - 0,6 procent extra structurele maatregelen te treffen, bovenop de 0,4 procent die reeds gepland was in de initiële begrotingen. Ook volgend jaar vraagt de raad 0,6 procent, wat op twee jaar een inspanning van 1,6 procent zou betekenen. Om de voorziene 2,7 procent te halen, is dan nog 1,1 procent nodig in 2015. (KNS)