Glyfosaat is het actieve bestanddeel van Roundup, een onkruidverdelger waarvan veel mensen zeggen kanker te hebben gekregen. De EU heeft de toestemming voor het gebruik van glyfosaat- en glyfosaathoudende formuleringen verlengd tot december 2022. De HGR had in januari al een advies klaar, maar wilde dat niet meteen publiceren "omwille van de algemene en terechte aandacht voor de corona-epidemie waarin de HGR ook adviezen heeft verleend". "Nu is het echter tijd om naar de toekomst te kijken en de kans van het noodzakelijke economische herstel aan te grijpen om ervoor te zorgen dat een duurzamere economie wordt opgebouwd waarin glyfosaat geen plaats meer heeft", luidt het. Glyfosaat heeft volgens de HGR een complex toxisch profiel. "Het is niet alleen kankerverwekkend, maar heeft ook de hormoon ontregelende eigenschappen. Ook de effecten op het darmmicrobioom van mensen en proefdieren zijn een punt van zorg", aldus de HGR. De raad concludeert dat glyfosaat, net als veel andere synthetische verbindingen, "gevaarlijke eigenschappen" heeft. Tegelijk zegt de HGR dat het risico voor de mens beperkt is. Bij gebrek aan niet-toxische alternatieven zijn de economische belangen volgens de raad belangrijk. Gezien het massale wereldwijde gebruik is de HGR zich bewust van de belangrijke rol van glyfosaat, niet alleen in de landbouw maar ook in de economie in het algemeen. Tegelijkertijd merkt de HGR op dat er nog geen geldig alternatief is voor glyfosaat. De HGR beveelt toch aan dat het gebruik van glyfosaat zo snel mogelijk moet worden stopgezet. Er moet volgens de raad een aanvaardbaar alternatief gevonden worden, hetzij een andere chemische stof met vergelijkbare eigenschappen, hetzij andere niet-chemische methoden voor onkruidbestrijding. (Belga)

Glyfosaat is het actieve bestanddeel van Roundup, een onkruidverdelger waarvan veel mensen zeggen kanker te hebben gekregen. De EU heeft de toestemming voor het gebruik van glyfosaat- en glyfosaathoudende formuleringen verlengd tot december 2022. De HGR had in januari al een advies klaar, maar wilde dat niet meteen publiceren "omwille van de algemene en terechte aandacht voor de corona-epidemie waarin de HGR ook adviezen heeft verleend". "Nu is het echter tijd om naar de toekomst te kijken en de kans van het noodzakelijke economische herstel aan te grijpen om ervoor te zorgen dat een duurzamere economie wordt opgebouwd waarin glyfosaat geen plaats meer heeft", luidt het. Glyfosaat heeft volgens de HGR een complex toxisch profiel. "Het is niet alleen kankerverwekkend, maar heeft ook de hormoon ontregelende eigenschappen. Ook de effecten op het darmmicrobioom van mensen en proefdieren zijn een punt van zorg", aldus de HGR. De raad concludeert dat glyfosaat, net als veel andere synthetische verbindingen, "gevaarlijke eigenschappen" heeft. Tegelijk zegt de HGR dat het risico voor de mens beperkt is. Bij gebrek aan niet-toxische alternatieven zijn de economische belangen volgens de raad belangrijk. Gezien het massale wereldwijde gebruik is de HGR zich bewust van de belangrijke rol van glyfosaat, niet alleen in de landbouw maar ook in de economie in het algemeen. Tegelijkertijd merkt de HGR op dat er nog geen geldig alternatief is voor glyfosaat. De HGR beveelt toch aan dat het gebruik van glyfosaat zo snel mogelijk moet worden stopgezet. Er moet volgens de raad een aanvaardbaar alternatief gevonden worden, hetzij een andere chemische stof met vergelijkbare eigenschappen, hetzij andere niet-chemische methoden voor onkruidbestrijding. (Belga)