De Franse gezondheidsautoriteiten beslisten midden februari om aan mensen die al een COVID-19-infectie hadden doorgemaakt slechts één dosis met een mRNA-vaccin toe te dienen. De Franse HAS (Haute Autorité de Santé) gebruikte als argument dat mensen die genezen zijn van COVID-19 tijdens hun infectie een immuungeheugen hadden ontwikkeld. Eén enkele dosis van het vaccin zou dan volstaan als booster. Ons land boog zich een week later ook over het dossier, maar besliste om vast te houden aan de tweeprikkenstrategie. In een nieuw geactualiseerd advies blijft de Hoge Gezondheidsraad bij die aanbeveling. Volgens de recentste studies houdt de natuurlijke immuniteit tegen COVID-19 ten minste zes maanden aan. Een besmetting met de oorspronkelijke Wuhanvariant biedt ook een gedeeltelijke bescherming tegen de zogenaamde variants of concern (de Britse, Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse en Indiase varianten). Daarnaast blijkt uit de meeste studies dat het niveau van antistoffen na één enkele inspuiting bij mensen die voordien reeds besmet geweest zijn aanzienlijk hoger is dan wat na twee doses wordt bereikt bij patiënten zonder eerdere COVID-besmetting. Aangezien de beschikbare gegevens echter beperkt zijn in de tijd en niet afgenomen werden bij de meest kwetsbare groepen, blijft de HGR bij zijn aanvankelijk standpunt om een volledig vaccinatieschema voor de hele bevolking te handhaven. Bovendien zijn er momenteel enkel gegevens over de Engelse en Zuid-Afrikaanse coronavariant bekend, terwijl ook andere besmettelijkere varianten de ronde doen. Wel zet de HGR de deur op een kier voor wie wil reizen. Daar zou één dosis na besmetting kunnen volstaan om als volledig gevaccineerd te worden aanzien. "In deze bijzondere context van reizen en het COVID-19-certificaat kan dit schema beschouwd worden als een volledige vaccinatie", klinkt het. De HGR doet die aanbeveling in de context van zoveel mogelijk harmonie in de maatregelen tussen de Europese landen. Dat geldt echter niet voor personen die bepaalde immuunonderdrukkende geneesmiddelen nemen. De Hoge Gezondheidsraad bekeek enkel de prikstrategie met mRNA-vaccins omdat voor de vaccins op basis van adenovirussen (AstraZeneca en Moderna) onvoldoende gegevens beschikbaar waren. De HGR benadrukt ten slotte dat het aan de Taskforce Vaccinatie en de politieke autoriteiten is om de definitieve knopen door te hakken. (Belga)

De Franse gezondheidsautoriteiten beslisten midden februari om aan mensen die al een COVID-19-infectie hadden doorgemaakt slechts één dosis met een mRNA-vaccin toe te dienen. De Franse HAS (Haute Autorité de Santé) gebruikte als argument dat mensen die genezen zijn van COVID-19 tijdens hun infectie een immuungeheugen hadden ontwikkeld. Eén enkele dosis van het vaccin zou dan volstaan als booster. Ons land boog zich een week later ook over het dossier, maar besliste om vast te houden aan de tweeprikkenstrategie. In een nieuw geactualiseerd advies blijft de Hoge Gezondheidsraad bij die aanbeveling. Volgens de recentste studies houdt de natuurlijke immuniteit tegen COVID-19 ten minste zes maanden aan. Een besmetting met de oorspronkelijke Wuhanvariant biedt ook een gedeeltelijke bescherming tegen de zogenaamde variants of concern (de Britse, Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse en Indiase varianten). Daarnaast blijkt uit de meeste studies dat het niveau van antistoffen na één enkele inspuiting bij mensen die voordien reeds besmet geweest zijn aanzienlijk hoger is dan wat na twee doses wordt bereikt bij patiënten zonder eerdere COVID-besmetting. Aangezien de beschikbare gegevens echter beperkt zijn in de tijd en niet afgenomen werden bij de meest kwetsbare groepen, blijft de HGR bij zijn aanvankelijk standpunt om een volledig vaccinatieschema voor de hele bevolking te handhaven. Bovendien zijn er momenteel enkel gegevens over de Engelse en Zuid-Afrikaanse coronavariant bekend, terwijl ook andere besmettelijkere varianten de ronde doen. Wel zet de HGR de deur op een kier voor wie wil reizen. Daar zou één dosis na besmetting kunnen volstaan om als volledig gevaccineerd te worden aanzien. "In deze bijzondere context van reizen en het COVID-19-certificaat kan dit schema beschouwd worden als een volledige vaccinatie", klinkt het. De HGR doet die aanbeveling in de context van zoveel mogelijk harmonie in de maatregelen tussen de Europese landen. Dat geldt echter niet voor personen die bepaalde immuunonderdrukkende geneesmiddelen nemen. De Hoge Gezondheidsraad bekeek enkel de prikstrategie met mRNA-vaccins omdat voor de vaccins op basis van adenovirussen (AstraZeneca en Moderna) onvoldoende gegevens beschikbaar waren. De HGR benadrukt ten slotte dat het aan de Taskforce Vaccinatie en de politieke autoriteiten is om de definitieve knopen door te hakken. (Belga)