De gemiddelde PM10-concentratie (fijn stof met een diameter kleiner dan 10 micrometer) is momenteel in Vlaanderen en Brussel hoger dan 50 µg/m³, de drempel die gehanteerd wordt om de bevolking te informeren. De 24 uursgemiddelde PM10-concentraties om 9 uur bedroegen 76 µg/m³ in Vlaanderen en 71µg/m³ in Brussel. In Wallonië worden met 42 µg/m³ (48µg/m³ ten noorden van de Samber- en Maasvallei) lagere concentraties gemeten. De meteorologische omstandigheden blijven ook morgen gunstig voor de vorming van secundair fijn stof. De verwachting is dat de PM10-concentraties nog geruime tijd hoger zullen blijven dan 50 µg/m³ als 24 uursgemiddelde. Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (vb. jonge kinderen, ouderen, mensen met hart- en vaatziekten...) doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen. Omwille van de kleine afmeting van de fijnstofdeeltjes kunnen ze gemakkelijk overal binnendringen en zijn de concentraties ervan binnenshuis niet significant lager dan in de buitenlucht. (Belga)

De gemiddelde PM10-concentratie (fijn stof met een diameter kleiner dan 10 micrometer) is momenteel in Vlaanderen en Brussel hoger dan 50 µg/m³, de drempel die gehanteerd wordt om de bevolking te informeren. De 24 uursgemiddelde PM10-concentraties om 9 uur bedroegen 76 µg/m³ in Vlaanderen en 71µg/m³ in Brussel. In Wallonië worden met 42 µg/m³ (48µg/m³ ten noorden van de Samber- en Maasvallei) lagere concentraties gemeten. De meteorologische omstandigheden blijven ook morgen gunstig voor de vorming van secundair fijn stof. De verwachting is dat de PM10-concentraties nog geruime tijd hoger zullen blijven dan 50 µg/m³ als 24 uursgemiddelde. Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (vb. jonge kinderen, ouderen, mensen met hart- en vaatziekten...) doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen. Omwille van de kleine afmeting van de fijnstofdeeltjes kunnen ze gemakkelijk overal binnendringen en zijn de concentraties ervan binnenshuis niet significant lager dan in de buitenlucht. (Belga)