Het Hof van Cassatie moest zich uitspreken over het cassatieberoep tegen het arrest van het Gentse hof van beroep van 17 december 2013, dat oordeelde dat de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) niet het recht had om de bankrekeningen van het echtpaar in te kijken. De fiscale kamer van de Gentse rechtbank van eerste aanleg besliste in een tussenvonnis om de uitspraak van het Hof van Cassatie af te wachten en stelde de zaak onbepaald uit. Het arrest zou "nakend" zijn en de partijen werden door de rechtbankvoorzitter uitgenodigd om standpunt in te nemen wanneer er een cassatiearrest is. De fiscus startte het onderzoek omdat de villa van het echtpaar in Toscane argwaan wekte. Met een bericht van 4 februari 2010 was de BBI overgegaan tot de uitbreiding van de onderzoekstermijn van drie jaar naar zeven jaar, omdat er volgens hen aanwijzingen van fraude waren. (Belga)

Het Hof van Cassatie moest zich uitspreken over het cassatieberoep tegen het arrest van het Gentse hof van beroep van 17 december 2013, dat oordeelde dat de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) niet het recht had om de bankrekeningen van het echtpaar in te kijken. De fiscale kamer van de Gentse rechtbank van eerste aanleg besliste in een tussenvonnis om de uitspraak van het Hof van Cassatie af te wachten en stelde de zaak onbepaald uit. Het arrest zou "nakend" zijn en de partijen werden door de rechtbankvoorzitter uitgenodigd om standpunt in te nemen wanneer er een cassatiearrest is. De fiscus startte het onderzoek omdat de villa van het echtpaar in Toscane argwaan wekte. Met een bericht van 4 februari 2010 was de BBI overgegaan tot de uitbreiding van de onderzoekstermijn van drie jaar naar zeven jaar, omdat er volgens hen aanwijzingen van fraude waren. (Belga)