Het Hof van Cassatie heeft dinsdag de twee arresten van de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) over Operatie Kelk verbroken. Het parket-generaal had die verbreking gevorderd.

Het dossier gaat over de huiszoekingen die onder leiding van onderzoeksrechter Wim De Troy op 24 juni werden uitgevoerd in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen en bij de toenmalige commissie-Adriaenssens.

De KI besliste in arresten van 13 augustus en 9 september dat het inbeslaggenomen materiaal uit het onderzoeksdossier moest verwijderd worden. Een aantal slachtoffers van misbruik door geestelijken ging echter in Cassatie tegen die beslissingen.

Het parket-generaal bij het hof van Cassatie vroeg dinsdagochtend dat beide arresten van de KI zouden verbroken worden. Het argument daarvoor was dat de burgerlijke partijen niet door de KI werden gehoord.

Het Hof volgde die redenering omdat het horen van de burgerlijke partijen verplicht was. Het verbrak de arresten, zonder dat het zich over de grond van de zaak uitsprak. De Brusselse KI zal zich opnieuw over Operatie Kelk moeten buigen, maar met drie andere rechters.

Het Hof van Cassatie heeft dinsdag de twee arresten van de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) over Operatie Kelk verbroken. Het parket-generaal had die verbreking gevorderd.Het dossier gaat over de huiszoekingen die onder leiding van onderzoeksrechter Wim De Troy op 24 juni werden uitgevoerd in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen en bij de toenmalige commissie-Adriaenssens.De KI besliste in arresten van 13 augustus en 9 september dat het inbeslaggenomen materiaal uit het onderzoeksdossier moest verwijderd worden. Een aantal slachtoffers van misbruik door geestelijken ging echter in Cassatie tegen die beslissingen.Het parket-generaal bij het hof van Cassatie vroeg dinsdagochtend dat beide arresten van de KI zouden verbroken worden. Het argument daarvoor was dat de burgerlijke partijen niet door de KI werden gehoord. Het Hof volgde die redenering omdat het horen van de burgerlijke partijen verplicht was. Het verbrak de arresten, zonder dat het zich over de grond van de zaak uitsprak. De Brusselse KI zal zich opnieuw over Operatie Kelk moeten buigen, maar met drie andere rechters.