Verlaeckt werd eerder zowel in eerste aanleg als door het hof van beroep in Antwerpen veroordeeld voor een inbreuk op artikel 406 van het stafwetboek, wegens het kwaadwillig belemmeren van het verkeer. De vakbondsman kreeg echter geen straf opgelegd. De feiten dateren van tijdens de nationale stakingsdag op 24 juni 2016. Toen hadden actievoerders van de socialistische vakbond in de vroege ochtend vijf wegblokkades opgeworpen op de toegangswegen naar de haven van Antwerpen. Voertuigen en obstakels waren dwars over de weg gezet en autobanden werden in brand gestoken op de rijbaan. Er was geen doorkomen aan, met lange files tot gevolg. De actie was aangekondigd, maar er was aan de bevoegde instanties geen toestemming gevraagd of meegedeeld dat er wegblokkades gingen opgeworpen worden. De politie maande de vakbondsmilitanten dan ook aan om de rijbaan weer vrij te maken. Enkel aan de stakingspost op het kruispunt van de Scheldelaan met de Oosterweelsteenweg bleven militanten het verkeer hinderen en de confrontatie opzoeken. Ze werden daarbij opgehitst door Bruno Verlaeckt, die bestuurlijk werd aangehouden. Het Hof van Cassatie heeft zijn veroordeling nu ook bevestigd. De socialistische vakbond meent dat hiermee een gevaarlijk precedent is geschapen dat het recht op staken en betogen aantast. "Al wie een actie voert waardoor het verkeer belemmerd wordt, kan door deze uitspraak strafrechtelijk vervolgd worden", luidt het. "Met deze uitspraak zet de Belgische rechtspraak een stap terug naar de 19de eeuw en miskent het fundamentele rechten". De vakbond wijst erop dat het Hof van Cassatie als hoogste rechtscollege mee moet waken over fundamentele rechten zoals die in de grondwet en internationale en Europese verdragen zijn opgenomen. "Dat doet het niet door kritiekloos te zeggen dat het Antwerpse hof van beroep zelf mocht oordelen op welke manier het stakings- en betogingsrecht moet uitgeoefend worden. Opkomen voor rechten kan nooit kwaadwillig zijn. Het bewuste artikel 406 was nooit bedoeld om gebruikt te worden bij sociale acties". Het ABVV gaat met zijn advocaten het arrest analyseren en houdt de mogelijkheid open om verdere stappen te ondernemen, op Europees of internationaal vlak. (Belga)

Verlaeckt werd eerder zowel in eerste aanleg als door het hof van beroep in Antwerpen veroordeeld voor een inbreuk op artikel 406 van het stafwetboek, wegens het kwaadwillig belemmeren van het verkeer. De vakbondsman kreeg echter geen straf opgelegd. De feiten dateren van tijdens de nationale stakingsdag op 24 juni 2016. Toen hadden actievoerders van de socialistische vakbond in de vroege ochtend vijf wegblokkades opgeworpen op de toegangswegen naar de haven van Antwerpen. Voertuigen en obstakels waren dwars over de weg gezet en autobanden werden in brand gestoken op de rijbaan. Er was geen doorkomen aan, met lange files tot gevolg. De actie was aangekondigd, maar er was aan de bevoegde instanties geen toestemming gevraagd of meegedeeld dat er wegblokkades gingen opgeworpen worden. De politie maande de vakbondsmilitanten dan ook aan om de rijbaan weer vrij te maken. Enkel aan de stakingspost op het kruispunt van de Scheldelaan met de Oosterweelsteenweg bleven militanten het verkeer hinderen en de confrontatie opzoeken. Ze werden daarbij opgehitst door Bruno Verlaeckt, die bestuurlijk werd aangehouden. Het Hof van Cassatie heeft zijn veroordeling nu ook bevestigd. De socialistische vakbond meent dat hiermee een gevaarlijk precedent is geschapen dat het recht op staken en betogen aantast. "Al wie een actie voert waardoor het verkeer belemmerd wordt, kan door deze uitspraak strafrechtelijk vervolgd worden", luidt het. "Met deze uitspraak zet de Belgische rechtspraak een stap terug naar de 19de eeuw en miskent het fundamentele rechten". De vakbond wijst erop dat het Hof van Cassatie als hoogste rechtscollege mee moet waken over fundamentele rechten zoals die in de grondwet en internationale en Europese verdragen zijn opgenomen. "Dat doet het niet door kritiekloos te zeggen dat het Antwerpse hof van beroep zelf mocht oordelen op welke manier het stakings- en betogingsrecht moet uitgeoefend worden. Opkomen voor rechten kan nooit kwaadwillig zijn. Het bewuste artikel 406 was nooit bedoeld om gebruikt te worden bij sociale acties". Het ABVV gaat met zijn advocaten het arrest analyseren en houdt de mogelijkheid open om verdere stappen te ondernemen, op Europees of internationaal vlak. (Belga)