Omega Diamonds voerde tussen 2003 en 2008 364 zendingen ruwe diamant uit Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten in. Douane en Accijnzen dagvaardde Omega Diamonds en elf andere personen, omdat het meende dat het diamantbedrijf de invoervergunningen voor de diamantzendingen verkreeg op basis van onvolledige en onjuiste informatie. Er werd 4,6 miljard euro gevorderd: de tegenwaarde van de ingevoerde diamanten plus een boete van 2,29 miljard euro. Maar zowel de correctionele rechtbank als het hof van beroep oordeelden dat de claim moest afgewezen worden. Ze voerden aan dat de invoer van ruwe diamant in België gereglementeerd is door een stelsel van vergunningen, wat in strijd is met het Europees recht. Het parket-generaal bij het Hof van Cassatie vorderde vorige week dinsdag dat het arrest zou verbroken worden. Volgens het parket-generaal had het hof van beroep bij de beoordeling van zijn bevoegdheid geweigerd een belangrijk proces-verbaal te bestuderen. Het had daarom een te beperkt onderzoek gevoerd van de feiten. "Dat klopt niet", pleitte de verdediging dinsdag. "Het hof van beroep kon zijn bevoegdheid enkel beoordelen op basis van de dagvaarding. Het kon het proces-verbaal daarbij gebruiken om de dagvaarding te verduidelijken, maar niet om zijn bevoegdheid uit te breiden. Bovendien heeft het hof van beroep wel degelijk rekening gehouden met dat proces-verbaal." (Belga)

Omega Diamonds voerde tussen 2003 en 2008 364 zendingen ruwe diamant uit Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten in. Douane en Accijnzen dagvaardde Omega Diamonds en elf andere personen, omdat het meende dat het diamantbedrijf de invoervergunningen voor de diamantzendingen verkreeg op basis van onvolledige en onjuiste informatie. Er werd 4,6 miljard euro gevorderd: de tegenwaarde van de ingevoerde diamanten plus een boete van 2,29 miljard euro. Maar zowel de correctionele rechtbank als het hof van beroep oordeelden dat de claim moest afgewezen worden. Ze voerden aan dat de invoer van ruwe diamant in België gereglementeerd is door een stelsel van vergunningen, wat in strijd is met het Europees recht. Het parket-generaal bij het Hof van Cassatie vorderde vorige week dinsdag dat het arrest zou verbroken worden. Volgens het parket-generaal had het hof van beroep bij de beoordeling van zijn bevoegdheid geweigerd een belangrijk proces-verbaal te bestuderen. Het had daarom een te beperkt onderzoek gevoerd van de feiten. "Dat klopt niet", pleitte de verdediging dinsdag. "Het hof van beroep kon zijn bevoegdheid enkel beoordelen op basis van de dagvaarding. Het kon het proces-verbaal daarbij gebruiken om de dagvaarding te verduidelijken, maar niet om zijn bevoegdheid uit te breiden. Bovendien heeft het hof van beroep wel degelijk rekening gehouden met dat proces-verbaal." (Belga)