Het hof van beroep in Antwerpen heeft maandag beslist dat het verbod op het dragen van een hoofddoek in de scholen Atheneum Maasland (nu: GO! Maxwell) en de Nikola Tesla Middenschool in Maasmechelen gerechtvaardigd is. Het hof hervormt daarmee een eerdere beslissing van de burgerlijke rechtbank van Tongeren. Die had vorig jaar geoordeeld dat elf meisjes, wiens ouders een procedure hadden aangespannen, hun hoofddoek tóch mochten dragen.

De ouders van de elf meisjes waren naar de rechter gestapt, omdat ze wilden dat hun dochters overal, en dus ook in de twee scholen, hun hoofddoek konden dragen. De rechtbank in Tongeren willigde hun eis vorig jaar in: het deel van het schoolreglement dat de uiterlijke tekenen van religie verbiedt, was niet langer van toepassing voor hun dochters. De rechtbank hield daarbij rekening met bepalingen van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) dat de verplichtingen aan de Europese landen oplegt om al hun burgers in volle vrijheid hun godsdienst te laten beleven.

De betrokken scholengroep Maasland tekende beroep aan tegen het vonnis en met succes, want het hof van beroep hervormde de beslissing van de rechtbank in Tongeren. Het hof oordeelt dat het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens in het gemeenschapsonderwijs nodig is. Het dragen van dergelijke tekens heeft in het verleden immers al geleid tot ordeverstoringen en groepsdruk. 'De leerlingen moeten hun persoonlijkheid kunnen ontwikkelen in een vrije omgeving, zodat ze zelf een oordeel kunnen vormen over de eigen identiteit, ook op religieus vlak, en die van de anderen. Het hof meent dat het creëren van een leeromgeving, vrij van levensbeschouwelijke tekens, daaraan kan bijdragen.'

'Ook zal een dergelijke leeromgeving de vrije schoolkeuze van de ouders vrijwaren. Ouders die kiezen voor het gemeenschapsonderwijs mogen legitiem verwachten dat hun kinderen in een neutrale leeromgeving worden onderwezen, zonder sociale druk, of bekeringsijver.'

Het hof van beroep beriep zich voor zijn beslissing onder meer op een eerder arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat stelt dat het verbod tot het dragen van levensbeschouwelijke tekens een beperking van de godsdienstvrijheid is, die enkel toegestaan is indien ze nodig is voor de openbare orde, gezondheid of zedelijkheid of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Volgens het hof beantwoordt het verbod van het GO! hieraan, want het wil ermee de rechten en vrijheden van alle leerlingen en hun ouders vrijwaren en het schoolgebeuren ordentelijk laten verlopen.

Meisjes en hun ouders overwegen verdere stappen

De advocaat die de elf meisjes en hun ouders vertegenwoordigt in deze zaak reageert teleurgesteld op de uitspraak van het hof van beroep en overweegt om cassatieberoep aan te tekenen.

'Volgens onze cliënten heeft het Hof van Beroep de hogere rechtspraak naast zich neergelegd', zo reageert advocaat Joos Roets op de uitspraak van maandag. 'Wij zijn van mening dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHVRM) heeft geoordeeld dat de godsdienstvrijheid niet tot gevolg moeten hebben dat religieuze gevolgen moeten worden uitgewist. Volgens ons legt het hHof van beroep de lat voor het gemeenschapsonderwijs te laag.' Volgens Roets moeten er wel degelijk inspanningen geleverd worden om de verschillende groepen binnen de school te laten samenleven. 'Dat kan niet door alle uiterlijke verschillen weg te werken. Onze cliënten overwegen om tegen dit ontgoochelende arrest in cassatieberoep te gaan.'

GO! tevreden met uitspraak van hof van beroep

GO!, de onderwijskoepel van de Vlaamse Gemeenschap, is tevreden met de uitspraak maandag van het hof van beroep van Antwerpen dat het verbod op het dragen van een hoofddoek in de scholen Atheneum Maasland (nu: GO! Maxwell) en de Nikola Tesla Middenschool in Maasmechelen gerechtvaardigd is.

'We stellen na een eerste lezing vast dat het hof onze argumentatie volgt en dat het vindt dat het GO! met het verbod een legitieme doelstelling nastreeft', reageert Nathalie Jennes, woordvoerster van GO!. 'Concreet betekent dit dat het verbod voor de betrokken leerlingen gehandhaafd blijft.' Het GO! zal het vonnis verder analyseren en wacht ook de uitspraak van het Grondwettelijk Hof in Franstalig België af.

Het hof van beroep in Antwerpen heeft maandag beslist dat het verbod op het dragen van een hoofddoek in de scholen Atheneum Maasland (nu: GO! Maxwell) en de Nikola Tesla Middenschool in Maasmechelen gerechtvaardigd is. Het hof hervormt daarmee een eerdere beslissing van de burgerlijke rechtbank van Tongeren. Die had vorig jaar geoordeeld dat elf meisjes, wiens ouders een procedure hadden aangespannen, hun hoofddoek tóch mochten dragen. De ouders van de elf meisjes waren naar de rechter gestapt, omdat ze wilden dat hun dochters overal, en dus ook in de twee scholen, hun hoofddoek konden dragen. De rechtbank in Tongeren willigde hun eis vorig jaar in: het deel van het schoolreglement dat de uiterlijke tekenen van religie verbiedt, was niet langer van toepassing voor hun dochters. De rechtbank hield daarbij rekening met bepalingen van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) dat de verplichtingen aan de Europese landen oplegt om al hun burgers in volle vrijheid hun godsdienst te laten beleven. De betrokken scholengroep Maasland tekende beroep aan tegen het vonnis en met succes, want het hof van beroep hervormde de beslissing van de rechtbank in Tongeren. Het hof oordeelt dat het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens in het gemeenschapsonderwijs nodig is. Het dragen van dergelijke tekens heeft in het verleden immers al geleid tot ordeverstoringen en groepsdruk. 'De leerlingen moeten hun persoonlijkheid kunnen ontwikkelen in een vrije omgeving, zodat ze zelf een oordeel kunnen vormen over de eigen identiteit, ook op religieus vlak, en die van de anderen. Het hof meent dat het creëren van een leeromgeving, vrij van levensbeschouwelijke tekens, daaraan kan bijdragen.' 'Ook zal een dergelijke leeromgeving de vrije schoolkeuze van de ouders vrijwaren. Ouders die kiezen voor het gemeenschapsonderwijs mogen legitiem verwachten dat hun kinderen in een neutrale leeromgeving worden onderwezen, zonder sociale druk, of bekeringsijver.' Het hof van beroep beriep zich voor zijn beslissing onder meer op een eerder arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat stelt dat het verbod tot het dragen van levensbeschouwelijke tekens een beperking van de godsdienstvrijheid is, die enkel toegestaan is indien ze nodig is voor de openbare orde, gezondheid of zedelijkheid of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Volgens het hof beantwoordt het verbod van het GO! hieraan, want het wil ermee de rechten en vrijheden van alle leerlingen en hun ouders vrijwaren en het schoolgebeuren ordentelijk laten verlopen. De advocaat die de elf meisjes en hun ouders vertegenwoordigt in deze zaak reageert teleurgesteld op de uitspraak van het hof van beroep en overweegt om cassatieberoep aan te tekenen. 'Volgens onze cliënten heeft het Hof van Beroep de hogere rechtspraak naast zich neergelegd', zo reageert advocaat Joos Roets op de uitspraak van maandag. 'Wij zijn van mening dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHVRM) heeft geoordeeld dat de godsdienstvrijheid niet tot gevolg moeten hebben dat religieuze gevolgen moeten worden uitgewist. Volgens ons legt het hHof van beroep de lat voor het gemeenschapsonderwijs te laag.' Volgens Roets moeten er wel degelijk inspanningen geleverd worden om de verschillende groepen binnen de school te laten samenleven. 'Dat kan niet door alle uiterlijke verschillen weg te werken. Onze cliënten overwegen om tegen dit ontgoochelende arrest in cassatieberoep te gaan.' GO!, de onderwijskoepel van de Vlaamse Gemeenschap, is tevreden met de uitspraak maandag van het hof van beroep van Antwerpen dat het verbod op het dragen van een hoofddoek in de scholen Atheneum Maasland (nu: GO! Maxwell) en de Nikola Tesla Middenschool in Maasmechelen gerechtvaardigd is. 'We stellen na een eerste lezing vast dat het hof onze argumentatie volgt en dat het vindt dat het GO! met het verbod een legitieme doelstelling nastreeft', reageert Nathalie Jennes, woordvoerster van GO!. 'Concreet betekent dit dat het verbod voor de betrokken leerlingen gehandhaafd blijft.' Het GO! zal het vonnis verder analyseren en wacht ook de uitspraak van het Grondwettelijk Hof in Franstalig België af.