De vzw Notre bon droit en drie burgers hadden een klacht ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg in Namen, omdat ze meenden dat het CST, dat sinds 1 november in gebruik is in Wallonië, illegaal was. De Naamse rechtbank had geoordeeld dat het Waalse decreet met betrekking tot het gebruik van het CST wel degelijk in tegenspraak was met het Europees recht en het legaliteitsbeginsel schond. De maatregel werd als niet proportioneel beschouwd. Het Waalse gewest moest van de rechter binnen de zeven dagen stoppen met de illegale praktijken, op straffe van een boete van 5.000 euro per dag vertraging. Het gewest ging in beroep tegen het vonnis. Het hof van beroep in Luik gaf nu de Waalse regering dus gelijk. Zelfs al is de invoering van het CST een beperking van de vrijheden, is de maatregel "objectief, noodzakelijk en proportioneel". (Belga)

De vzw Notre bon droit en drie burgers hadden een klacht ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg in Namen, omdat ze meenden dat het CST, dat sinds 1 november in gebruik is in Wallonië, illegaal was. De Naamse rechtbank had geoordeeld dat het Waalse decreet met betrekking tot het gebruik van het CST wel degelijk in tegenspraak was met het Europees recht en het legaliteitsbeginsel schond. De maatregel werd als niet proportioneel beschouwd. Het Waalse gewest moest van de rechter binnen de zeven dagen stoppen met de illegale praktijken, op straffe van een boete van 5.000 euro per dag vertraging. Het gewest ging in beroep tegen het vonnis. Het hof van beroep in Luik gaf nu de Waalse regering dus gelijk. Zelfs al is de invoering van het CST een beperking van de vrijheden, is de maatregel "objectief, noodzakelijk en proportioneel". (Belga)