De groepsvordering werd ingeleid door de advocatenassociatie Van Steenbrugge, Van Acker & Mussche en gebeurde in naam van slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. Het advocatenkantoor probeerde een collectieve vordering of "class action"-zaak in te stellen. De bedoeling van de klacht was om de aansprakelijkheid in hoofde van de Heilige Stoel, de Belgische bisschoppen en de hogere oversten te laten vaststellen. De eisers stelden dat ze allen slachtoffer waren van seksueel misbruik en dat ze schade leden door de nalatigheid van de kerkelijke overheid. De rechtbank van eerste aanleg in Gent besliste in 2013 dat de dagvaarding nietig was. Volgens de rechtbank kon één slachtoffer niet dagvaarden in naam van een hele groep slachtoffers en gold de immuniteit van de Heilige Stoel. Het hof van beroep in Gent oordeelde eveneens dat de Heilige Stoel staatsimmuniteit geniet en dat de vordering op "geen enkel concreet feit" gebaseerd is. (Belga)

De groepsvordering werd ingeleid door de advocatenassociatie Van Steenbrugge, Van Acker & Mussche en gebeurde in naam van slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. Het advocatenkantoor probeerde een collectieve vordering of "class action"-zaak in te stellen. De bedoeling van de klacht was om de aansprakelijkheid in hoofde van de Heilige Stoel, de Belgische bisschoppen en de hogere oversten te laten vaststellen. De eisers stelden dat ze allen slachtoffer waren van seksueel misbruik en dat ze schade leden door de nalatigheid van de kerkelijke overheid. De rechtbank van eerste aanleg in Gent besliste in 2013 dat de dagvaarding nietig was. Volgens de rechtbank kon één slachtoffer niet dagvaarden in naam van een hele groep slachtoffers en gold de immuniteit van de Heilige Stoel. Het hof van beroep in Gent oordeelde eveneens dat de Heilige Stoel staatsimmuniteit geniet en dat de vordering op "geen enkel concreet feit" gebaseerd is. (Belga)