"Geen van de verdachten is ooit tot criminele straffen veroordeeld", bevestigde Minnaert wat advocaten ook eerder verklaarden. "Het misdrijf wordt daarom gedenatureerd tot een wanbedrijf. En daarvoor kan je alleen correctionele straffen uitspreken." Het gevolg is onder meer dat in de straftoemeting geen levenslang uitgesproken kan worden. In het arrest antwoordde de KI ook op een aantal opmerkingen van de verdediging, die liever een assisenproces zagen. "Het is niet omdat er een verwijzing is naar een correctionele rechter, dat de procedure minder grondig gevoerd kan worden", aldus Minnaert. Zo hebben de verdachten het recht om conclusies neer te leggen voor alle betwiste punten, terwijl die voor assisen sneller afgewezen kunnen worden. Ook is er een recht om in beroep te gaan, er is volgens de KI dus geen ongelijkheid. Voorts wijst de persraadsheer er nog op dat in een correctionele procedure drie rechters het dossier zullen lezen, terwijl in een assisenproces de jury het hele onderzoek mondeling te horen krijgt. Over de buitenvervolgingstelling van Peter Gyselbrecht bevestigt de persraadsheer dat er te weinige bezwarende elementen zijn om hem door te verwijzen. Over de verlenging van de aanhouding van André Gyselbrecht verwijst het arrest naar "weinig normbesef" en een "gevaarlijke persoonlijke ingesteldheid". Uit het onderzoek blijkt dat er ernstige aanwijzingen zijn dat André Gyselbrecht opdrachtgever was voor de huurmoord, zo werd nog vernomen. (Belga)

"Geen van de verdachten is ooit tot criminele straffen veroordeeld", bevestigde Minnaert wat advocaten ook eerder verklaarden. "Het misdrijf wordt daarom gedenatureerd tot een wanbedrijf. En daarvoor kan je alleen correctionele straffen uitspreken." Het gevolg is onder meer dat in de straftoemeting geen levenslang uitgesproken kan worden. In het arrest antwoordde de KI ook op een aantal opmerkingen van de verdediging, die liever een assisenproces zagen. "Het is niet omdat er een verwijzing is naar een correctionele rechter, dat de procedure minder grondig gevoerd kan worden", aldus Minnaert. Zo hebben de verdachten het recht om conclusies neer te leggen voor alle betwiste punten, terwijl die voor assisen sneller afgewezen kunnen worden. Ook is er een recht om in beroep te gaan, er is volgens de KI dus geen ongelijkheid. Voorts wijst de persraadsheer er nog op dat in een correctionele procedure drie rechters het dossier zullen lezen, terwijl in een assisenproces de jury het hele onderzoek mondeling te horen krijgt. Over de buitenvervolgingstelling van Peter Gyselbrecht bevestigt de persraadsheer dat er te weinige bezwarende elementen zijn om hem door te verwijzen. Over de verlenging van de aanhouding van André Gyselbrecht verwijst het arrest naar "weinig normbesef" en een "gevaarlijke persoonlijke ingesteldheid". Uit het onderzoek blijkt dat er ernstige aanwijzingen zijn dat André Gyselbrecht opdrachtgever was voor de huurmoord, zo werd nog vernomen. (Belga)