Op 25 oktober 2018 oordeelde het Brusselse hof van beroep dat Jacques Boël niet de vader van Delphine Boël is. Ook gaf het hof een deskundige van het Erasmusziekenhuis de opdracht binnen drie maanden een genetische expertise uit te voeren om de verwantschap tussen Delphine en Albert II te bepalen. De koning heeft tot dusver geen DNA-test ondergaan. De advocaten van Delphine Boël menen daarom dat het hof van beroep hem daartoe moet verplichten op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag dat hij de termijn overschrijdt die het hof vastlegde. De advocaten van de koning gingen in cassatie tegen het arrest van het hof van beroep en voeren aan dat de DNA-test niet kan worden opgelegd zolang het Hof van Cassatie zich niet heeft uitgesproken over de kwestie. (Belga)

Op 25 oktober 2018 oordeelde het Brusselse hof van beroep dat Jacques Boël niet de vader van Delphine Boël is. Ook gaf het hof een deskundige van het Erasmusziekenhuis de opdracht binnen drie maanden een genetische expertise uit te voeren om de verwantschap tussen Delphine en Albert II te bepalen. De koning heeft tot dusver geen DNA-test ondergaan. De advocaten van Delphine Boël menen daarom dat het hof van beroep hem daartoe moet verplichten op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag dat hij de termijn overschrijdt die het hof vastlegde. De advocaten van de koning gingen in cassatie tegen het arrest van het hof van beroep en voeren aan dat de DNA-test niet kan worden opgelegd zolang het Hof van Cassatie zich niet heeft uitgesproken over de kwestie. (Belga)