De zaak draait rond 36 bewoners die panden bewonen die eigendom zijn van de Maatschappij Linkerscheldeoever of de intercommunale Interwaas. Het hof oordeelt dat elk van de bewoners "gerechtigd is om dat pand te blijven bewonen (...), zolang Doel de bestemming van woongebied heeft" of tot de aflevering van de bouwvergunning voor het Saeftingedok. Het Gentse hof van beroep ging niet in op de vraag van de bewoners om de Maatschappij Linkerscheldeoever en Interwaas te veroordelen tot een schadevergoeding. Het hof stelt duidelijk dat het woonrecht van bewoners in Doel niet teniet gedaan kan worden, aldus Igor Rogiers, advocaat van Doel 2020. "Dat is een rechtstreekse blaam voor minister-president Kris Peeters die eerst in 2007 en vervolgens in 2009 een uitdoofbeleid in het vooruitzicht stelde. Het illustreert dat er geen rechtsgrond is voor de manier waarop men nu al jaren probeert om Doel onleefbaar te maken en zijn bewoners te verjagen." (COR 232)

De zaak draait rond 36 bewoners die panden bewonen die eigendom zijn van de Maatschappij Linkerscheldeoever of de intercommunale Interwaas. Het hof oordeelt dat elk van de bewoners "gerechtigd is om dat pand te blijven bewonen (...), zolang Doel de bestemming van woongebied heeft" of tot de aflevering van de bouwvergunning voor het Saeftingedok. Het Gentse hof van beroep ging niet in op de vraag van de bewoners om de Maatschappij Linkerscheldeoever en Interwaas te veroordelen tot een schadevergoeding. Het hof stelt duidelijk dat het woonrecht van bewoners in Doel niet teniet gedaan kan worden, aldus Igor Rogiers, advocaat van Doel 2020. "Dat is een rechtstreekse blaam voor minister-president Kris Peeters die eerst in 2007 en vervolgens in 2009 een uitdoofbeleid in het vooruitzicht stelde. Het illustreert dat er geen rechtsgrond is voor de manier waarop men nu al jaren probeert om Doel onleefbaar te maken en zijn bewoners te verjagen." (COR 232)