Na een overleg met onder meer de sector en de expertengroep die de exitstrategie uitstippelt, paste Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) de regels aan voor de kleuteropvang. Zo mogen scholen tot twintig kleuters in één ruimte opvangen, is een anderhalve meter afstand niet nodig en moeten de kleuterbegeleiders enkel een mondmasker dragen als ze in contact komen met andere volwassenen. De aanpassing kwam er om de veiligheidsvoorschriften op school en in de buitenschoolse opvang op elkaar af te stemmen. Toch zullen de kleuterscholen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen nog niet meteen openen. "De Nationale Veiligheidsraad besliste dat de kleuterscholen tot eind mei dicht blijven", verklaart Boeve. "Hoe sneller ze kunnen openen, hoe beter, maar enkel als de veiligheid gegarandeerd is." ACOD Onderwijs zegt in een reactie "het jammer te vinden dat men drie dagen voor de heropstart van de scholen de spelregels opnieuw wijzigt". ACOD Onderwijs vreest dat wie instaat voor de kleuteropvang zich 'het proefkonijn' zal voelen. "Dit schept chaos bij de mensen, we hebben dat ook zo op het overleg gezegd. Scholen vragen zich nu terecht af of ze de puzzel opnieuw moeten leggen en een nieuwe risico-analyse moeten maken." Het Christelijk Onderwijzersverbond (COV) zegt dat scholen tot twintig kleuters in één ruimte mogen opvangen, voor een bijkomende druk zal zorgen in het onderwijs. "een versoepeling van de opvangregels maakt het niet noodzakelijk makkelijker voor scholen", klinkt het. De Gezinsbond is tevreden met de versoepeling van de normen over de kinderopvang. "Een goede zaak", zegt de organisatie in een reactie. "Je krijgt zo 1 systeem dat in samenspraak met de experten (GEES) is uitgewerkt. Maar daarnaast zouden we in de mate van het mogelijke - als de opvangcapaciteit het toelaat - ook kleuters van thuiswerkende ouders naar de opvang laten gaan. Dat is ook voorzien in de baby- en peuteropvang." (Belga)

Na een overleg met onder meer de sector en de expertengroep die de exitstrategie uitstippelt, paste Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) de regels aan voor de kleuteropvang. Zo mogen scholen tot twintig kleuters in één ruimte opvangen, is een anderhalve meter afstand niet nodig en moeten de kleuterbegeleiders enkel een mondmasker dragen als ze in contact komen met andere volwassenen. De aanpassing kwam er om de veiligheidsvoorschriften op school en in de buitenschoolse opvang op elkaar af te stemmen. Toch zullen de kleuterscholen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen nog niet meteen openen. "De Nationale Veiligheidsraad besliste dat de kleuterscholen tot eind mei dicht blijven", verklaart Boeve. "Hoe sneller ze kunnen openen, hoe beter, maar enkel als de veiligheid gegarandeerd is." ACOD Onderwijs zegt in een reactie "het jammer te vinden dat men drie dagen voor de heropstart van de scholen de spelregels opnieuw wijzigt". ACOD Onderwijs vreest dat wie instaat voor de kleuteropvang zich 'het proefkonijn' zal voelen. "Dit schept chaos bij de mensen, we hebben dat ook zo op het overleg gezegd. Scholen vragen zich nu terecht af of ze de puzzel opnieuw moeten leggen en een nieuwe risico-analyse moeten maken." Het Christelijk Onderwijzersverbond (COV) zegt dat scholen tot twintig kleuters in één ruimte mogen opvangen, voor een bijkomende druk zal zorgen in het onderwijs. "een versoepeling van de opvangregels maakt het niet noodzakelijk makkelijker voor scholen", klinkt het. De Gezinsbond is tevreden met de versoepeling van de normen over de kinderopvang. "Een goede zaak", zegt de organisatie in een reactie. "Je krijgt zo 1 systeem dat in samenspraak met de experten (GEES) is uitgewerkt. Maar daarnaast zouden we in de mate van het mogelijke - als de opvangcapaciteit het toelaat - ook kleuters van thuiswerkende ouders naar de opvang laten gaan. Dat is ook voorzien in de baby- en peuteropvang." (Belga)