De belangrijkste uitdaging is om de gezondheidszorg in ons land betaalbaar te houden voor de patiënten en voor de overheid, verklaarde Maggie De Block in het VRT-journaal.

'Ziekenhuizen moeten onderling keuzes maken voor gespecialiseerde ingrepen'

Volgens de nieuwe minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken is er wel degelijk ruimte om te besparen zonder dat de zorg voor de patiënten in het gedrang komt. Zo kan het dubbele gebruik van medische apparatuur worden verminderd en zouden ziekenhuizen zich kunnen specialiseren in bepaalde behandelingen. Voor gewone ingrepen zijn regionale ziekenhuizen in de buurt van de patiënten geschikt, terwijl voor gespecialiseerde ingrepen ziekenhuizen onderling keuzes zullen moeten maken, luidde het.

Nog volgens De Block zou dat weinig hinder voor de patiënt moeten opleveren, want de afstand tot een ziekenhuis is in België relatief beperkt in vergelijking met het buitenland.

Aanpak ebola is prioriteit

Ook de aanpak van het ebola-virus is een prioriteit van de nieuwe minister, die ook huisarts is.

Opmerkelijk is dat De Block lof had voor de maatregelen van haar voorgangster Laurette Onkelinx (PS). Ze wil die maatregelen in overleg met luchthavens en ziekenhuizen nu verder uitwerken, maar waarschuwt tegelijk voor paniek en zegt dat de toestand op dit ogenblik onder controle is. (Belga/MI)

De belangrijkste uitdaging is om de gezondheidszorg in ons land betaalbaar te houden voor de patiënten en voor de overheid, verklaarde Maggie De Block in het VRT-journaal. 'Ziekenhuizen moeten onderling keuzes maken voor gespecialiseerde ingrepen'Volgens de nieuwe minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken is er wel degelijk ruimte om te besparen zonder dat de zorg voor de patiënten in het gedrang komt. Zo kan het dubbele gebruik van medische apparatuur worden verminderd en zouden ziekenhuizen zich kunnen specialiseren in bepaalde behandelingen. Voor gewone ingrepen zijn regionale ziekenhuizen in de buurt van de patiënten geschikt, terwijl voor gespecialiseerde ingrepen ziekenhuizen onderling keuzes zullen moeten maken, luidde het. Nog volgens De Block zou dat weinig hinder voor de patiënt moeten opleveren, want de afstand tot een ziekenhuis is in België relatief beperkt in vergelijking met het buitenland. Aanpak ebola is prioriteitOok de aanpak van het ebola-virus is een prioriteit van de nieuwe minister, die ook huisarts is. Opmerkelijk is dat De Block lof had voor de maatregelen van haar voorgangster Laurette Onkelinx (PS). Ze wil die maatregelen in overleg met luchthavens en ziekenhuizen nu verder uitwerken, maar waarschuwt tegelijk voor paniek en zegt dat de toestand op dit ogenblik onder controle is. (Belga/MI)