"Vergis je niet, we hebben er niets op tegen dat wordt ingezet op inburgering van nieuwe Belgen, meer nog dan vandaag", beklemtoont Lanjri. "Voor ons is het een verhaal van rechten en plichten. CD&V wil mensen sterker maken in de samenleving en laten participeren eraan. Dit was ook de gedachte achter de wijziging van de wet op de gezinshereniging en bij het afschaffen van de snel-Belg wet." Maar het voorstel van N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers noemt Lanjri "er zwaar over". "Voor nieuwkomers zijn wij streng, wat goed is. Maar in het voorstel van N-VA gaat het ook om mensen die hier geboren en getogen zijn. Dit brengt maatschappelijk niets bij en werkt polariserend." Lanjri geeft het voorbeeld van een Belgische vrouw die getrouwd is met iemand uit Brazilië, die samen een kindje hebben dat hier naar school gaat. Dat kind zou dan op zijn achttiende verjaardag een burgerschapsexamen moeten doen, nadat het hier al heel zijn leven naar school geweest is. "Hetzelfde geldt voor al die duizenden 'Erasmuskindjes'", werpt ze op. "En wat ga je straks nog meer doen? Vragen dat ook de grootouders al Belg waren? " "Hoeveel examens en verklaringen wil je mensen trouwens nog opleggen? ", vervolgt Lanjri. Zo is er sinds dit jaar al de nieuwkomersverklaring, net als een verplichte verklaring voor wie via naturalisatie of een nationaliteitsverklaring Belg wil worden. Voorts moeten nieuwkomers hier een inburgeringscursus volgen met aandacht voor taal en maatschappelijke vorming én moeten mensen die de Belgische nationaliteit willen, hun taalkennis, integratie én economische participatie aantonen, brengt de christendemocrate in herinnering. De vergelijking die Smeyers maakt met Nederland klopt volgens Lanjri ook niet. Ook onze noorderburen werken volgens haar wel degelijk met een reeks vrijstellingen. En sommige landen - zoals de VS - zijn zelfs veel minder streng dan wij, door al wie er op legale wijze geboren is VS-burger te maken. (Belga)

"Vergis je niet, we hebben er niets op tegen dat wordt ingezet op inburgering van nieuwe Belgen, meer nog dan vandaag", beklemtoont Lanjri. "Voor ons is het een verhaal van rechten en plichten. CD&V wil mensen sterker maken in de samenleving en laten participeren eraan. Dit was ook de gedachte achter de wijziging van de wet op de gezinshereniging en bij het afschaffen van de snel-Belg wet." Maar het voorstel van N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers noemt Lanjri "er zwaar over". "Voor nieuwkomers zijn wij streng, wat goed is. Maar in het voorstel van N-VA gaat het ook om mensen die hier geboren en getogen zijn. Dit brengt maatschappelijk niets bij en werkt polariserend." Lanjri geeft het voorbeeld van een Belgische vrouw die getrouwd is met iemand uit Brazilië, die samen een kindje hebben dat hier naar school gaat. Dat kind zou dan op zijn achttiende verjaardag een burgerschapsexamen moeten doen, nadat het hier al heel zijn leven naar school geweest is. "Hetzelfde geldt voor al die duizenden 'Erasmuskindjes'", werpt ze op. "En wat ga je straks nog meer doen? Vragen dat ook de grootouders al Belg waren? " "Hoeveel examens en verklaringen wil je mensen trouwens nog opleggen? ", vervolgt Lanjri. Zo is er sinds dit jaar al de nieuwkomersverklaring, net als een verplichte verklaring voor wie via naturalisatie of een nationaliteitsverklaring Belg wil worden. Voorts moeten nieuwkomers hier een inburgeringscursus volgen met aandacht voor taal en maatschappelijke vorming én moeten mensen die de Belgische nationaliteit willen, hun taalkennis, integratie én economische participatie aantonen, brengt de christendemocrate in herinnering. De vergelijking die Smeyers maakt met Nederland klopt volgens Lanjri ook niet. Ook onze noorderburen werken volgens haar wel degelijk met een reeks vrijstellingen. En sommige landen - zoals de VS - zijn zelfs veel minder streng dan wij, door al wie er op legale wijze geboren is VS-burger te maken. (Belga)