De spoorvakbonden zijn er in geslaagd hopeloze verdeeldheid te creëren. Van solidariteit - een woord dat hen nauw aan het hart zou moeten liggen - is geen sprake meer.

Er is verdeeldheid tussen de spoorvakbonden en de nationale vakbonden. Er is verdeeldheid tussen de Waalse en Vlaamse vleugels van de vakbonden. Er is verdeeldheid tussen de socialistische vakbond en de christelijke vakbond. De ene willen met stakingen de NMBS-directie en de regering tot toegevingen dwingen, de andere beseffen dat het stakingswapen is opgebruikt. Want de spoorvakbonden hebben de jongste tijd met spontane en georganiseerde stakingen het overgrote deel van de bevolking tegen zich in het harnas gejaagd. Nu ze hardnekkig op deze ingeslagen weg blijven doorgaan, dreigen ze de hele werknemersvertegenwoordiging mee te slepen in hun uitzichtloze strijd.
...

Er is verdeeldheid tussen de spoorvakbonden en de nationale vakbonden. Er is verdeeldheid tussen de Waalse en Vlaamse vleugels van de vakbonden. Er is verdeeldheid tussen de socialistische vakbond en de christelijke vakbond. De ene willen met stakingen de NMBS-directie en de regering tot toegevingen dwingen, de andere beseffen dat het stakingswapen is opgebruikt. Want de spoorvakbonden hebben de jongste tijd met spontane en georganiseerde stakingen het overgrote deel van de bevolking tegen zich in het harnas gejaagd. Nu ze hardnekkig op deze ingeslagen weg blijven doorgaan, dreigen ze de hele werknemersvertegenwoordiging mee te slepen in hun uitzichtloze strijd.Het debacle dat de spoorvakbonden aan het aanrichten zijn, werd treffend geïllustreerd door de chaotische persconferentie die ze gisteren hielden. Eerder hadden de spoorvakbonden aangekondigd dat ze in januari vijf dagen zouden staken uit protest tegen het voorstel tot sociaal akkoord dat na maanden onderhandelen tot stand was gekomen. Bedoeling was om de productiviteit bij de NMBS te verhogen, zonder te raken aan het sociaal statuut of de 36-urenweek. De werknemers zouden een reeks vakantie- en compensatiedagen moeten inleveren, maar zagen dat niet zitten en wilden meteen alle treinverkeer vijf dagen lamleggen in januari.De aanzegging van die reeks stakingsdagen viel niet goed, bij niemand. Gisteren mocht een vertegenwoordigster van de studentenkoepels op de persconferentie van de spoorvakbonden verklaren dat drie van de vijf eerder aangekondigde stakingsdagen werden uitgesteld omdat het dan examens zijn. De aangekondigde stakingen van 21, 22 en 23 januari verschuiven naar een periode 'buiten de examens', maar de stakingen van 6 en 7 januari blijven behouden. Al zouden er hier en daar in een aantal hogescholen en universiteiten (vooral in Vlaanderen) ook op die beide dagen examens zijn.Om de stakingen te vermijden, hadden de vakbonden eerder aan de regering gevraagd om een sociaal bemiddelaar in te zetten. Dat wou de regering wel doen, maar enkel als de stakingsaanzegging werd ingetrokken. Dat zagen de vakbonden niet zitten, ze stelden voor om eerst nog een 'ontmijner' het veld in te sturen 'om de patstelling te doorbreken'. Dat werd kordaat door de regering afgewezen: in het sociaal overleg bestaan alleen bemiddelaars, zo heette het, geen ontmijners.Zoals hier al eerder werd gezegd na het indienen van de aanzegging om gedurende 5 dagen in januari te gaan staken voeren de vakbonden zoals ze te keer zijn gegaan een verloren strijd. De regering-Michel en haar minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) hebben duidelijk gemaakt dat ze het hervormingsplan zoals uitgewerkt door de CEO van de NMBS, Jo Cornu, gewoon zullen uitvoeren. De strijd met de directie hebben de spoorbonden dus al verloren. Met hun onbezonnen strategie dreigen bovendien de vakbonden als geheel gehavend uit de confrontatie met de regering te komen. Er zijn partijen in de regering Michel die wat graag de vakbonden zouden kortwieken. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het invoeren van een rechtspersoonlijkheid voor de vakbonden, het niet langer fiscaal aftrekbaar maken van het vakbondslidgeld en het hervormen van het stakingsrecht. Als het zover komt zijn de vakbonden daar zelf voor een deel verantwoordelijk voor. Met dank aan de spoorvakbonden.De stakingsaanzegging voor 6 en 7 januari blijft voorlopig behouden. Maandag zouden de bonden bekend maken of ze nu wel of niet staken. Moge het kerstweekend hen tot enige bezinning en inkeer brengen.