Eind vorig jaar kwamen de onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op de valreep een handels- en samenwerkingsovereenkomst (TCA) overeen. Dat verdrag biedt een kader voor de bilaterale relaties na de brexit, vooral op het vlak van handel. Ook de oprichting van een 'Parlementaire Partnerschapsassemblee EU-VK' wordt erdoor in het vooruitzicht gesteld, met leden van het Europees Parlement en van het parlement in Londen. De assemblee moet toezien op de correcte uitvoering van het verdrag. Voor de afvaardiging van 35 leden van het EU-parlement is nu het licht op groen gezet. Onder hen dus ook Hilde Vautmans, al zijn de namen van de leden nog niet officieel bekendgemaakt. "Het belang van deze nieuwe parlementaire vergadering is niet te onderschatten gezien de aanhoudende brexit-gerelateerde problemen en de verzuiming van brexitafspraken langs Britse zijde", zegt ze. Zo kondigde de regering in Londen vorige maand nog aan dat de controles op goederen die vanuit de EU ingevoerd worden verder uitgesteld worden, tot juli 2022. Ook de afspraken rond de handel met Noord-Ierland zijn Londen een doorn in het oog. Als het van de regering van Boris Johnson afhangt, wordt het Noord-Ierse protocol opnieuw onderhandeld. Tegelijk lopen de spanningen tussen Groot-Brittannië en Frankrijk over de toekenning van visserijrechten verder op. "Via dit nieuwe forum", zegt Vautmans, "kunnen we eindelijk op een gestructureerde wijze de nodige druk op de ketel houden zodat aangegane verbintenissen naar letter en geest worden uitgevoerd, kunnen we zorgen voor een versterkte dialoog tussen de EU en VK over openstaande kwesties zoals het Noord-Ierse Protocol en kunnen we alles in het werk stellen om negatieve gevolgen en onzekerheid van de brexit voor burgers en bedrijven langs beide kanten van het Kanaal zo veel mogelijk te beperken." Gisteren nog voerde de regering in Londen de druk op de EU over de douaneafspraken met Noord-Ierland fors op. Als er niet snel een nieuwe aanpak overeengekomen wordt, wil brexit-minister David Froster artikel 16 van het protocol activeren en zo eenzijdig bepaalde onderdelen van het protocol opzeggen. Vanuit haar rol als lid van de nieuwe parlementaire vergadering wil Vautmans mee de agenda sturen en als aanspreekpunt dienen voor Belgische burgers en bedrijven die problemen zouden ondervinden vanwege de brexit. (Belga)

Eind vorig jaar kwamen de onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op de valreep een handels- en samenwerkingsovereenkomst (TCA) overeen. Dat verdrag biedt een kader voor de bilaterale relaties na de brexit, vooral op het vlak van handel. Ook de oprichting van een 'Parlementaire Partnerschapsassemblee EU-VK' wordt erdoor in het vooruitzicht gesteld, met leden van het Europees Parlement en van het parlement in Londen. De assemblee moet toezien op de correcte uitvoering van het verdrag. Voor de afvaardiging van 35 leden van het EU-parlement is nu het licht op groen gezet. Onder hen dus ook Hilde Vautmans, al zijn de namen van de leden nog niet officieel bekendgemaakt. "Het belang van deze nieuwe parlementaire vergadering is niet te onderschatten gezien de aanhoudende brexit-gerelateerde problemen en de verzuiming van brexitafspraken langs Britse zijde", zegt ze. Zo kondigde de regering in Londen vorige maand nog aan dat de controles op goederen die vanuit de EU ingevoerd worden verder uitgesteld worden, tot juli 2022. Ook de afspraken rond de handel met Noord-Ierland zijn Londen een doorn in het oog. Als het van de regering van Boris Johnson afhangt, wordt het Noord-Ierse protocol opnieuw onderhandeld. Tegelijk lopen de spanningen tussen Groot-Brittannië en Frankrijk over de toekenning van visserijrechten verder op. "Via dit nieuwe forum", zegt Vautmans, "kunnen we eindelijk op een gestructureerde wijze de nodige druk op de ketel houden zodat aangegane verbintenissen naar letter en geest worden uitgevoerd, kunnen we zorgen voor een versterkte dialoog tussen de EU en VK over openstaande kwesties zoals het Noord-Ierse Protocol en kunnen we alles in het werk stellen om negatieve gevolgen en onzekerheid van de brexit voor burgers en bedrijven langs beide kanten van het Kanaal zo veel mogelijk te beperken." Gisteren nog voerde de regering in Londen de druk op de EU over de douaneafspraken met Noord-Ierland fors op. Als er niet snel een nieuwe aanpak overeengekomen wordt, wil brexit-minister David Froster artikel 16 van het protocol activeren en zo eenzijdig bepaalde onderdelen van het protocol opzeggen. Vanuit haar rol als lid van de nieuwe parlementaire vergadering wil Vautmans mee de agenda sturen en als aanspreekpunt dienen voor Belgische burgers en bedrijven die problemen zouden ondervinden vanwege de brexit. (Belga)