Pesten staat opnieuw in het middelpunt van de belangstelling, onder meer door een gewelddadig filmpje dat de ronde deed op de sociale netwerken. De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) stelde in het parlement haar advies rond pesten voor, een pleidooi voor een langetermijnbeleid, over de schoolmuren heen.

Het advies kwam er onder meer op aansturen van de scholierenkoepel zelf. 'Ik heb dan ook het gevoel dat onze samenleving verhardt', zei Mia Douterlungne, administrateur-generaal van de Vlor.

Beleid

Onderwijsminister Hilde Crevits geeft toe dat er momenteel te weinig regie is in het beleid tegen pesten. Ze stelde donderdag een Vlaams aanspreekpunt in het vooruitzicht dat alle beschikbare informatie moet verzamelen.

Daarnaast ziet de minister een grote rol weggelegd voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's). 'Zij kunnen niet alle problemen zelf oplossen, maar moeten hun netwerk gebruiken.' Volgens Crevits moeten de centra meer doorverwijzen naar onder meer psychologen en jeugdhulp.

Peer meditation

Crevits is terughoudend om concrete werkwijzen op te leggen, 'maar in één methode geloof ik zeer sterk', zei ze. 'Dat is peer meditation. Jongeren worden in die methode opgeleid om te bemiddelen in conflicten tussen andere jongeren. Ik sta versteld van de resultaten en geloof dat de scholieren soms betere resultaten kunnen halen dan de CLB's.'

Ook onder meer sp.a staat achter de methode. De techniek heeft wel nood aan een schooldirectie die gelooft in de kracht van jongeren. 'En dat is nog niet overal in Vlaanderen het geval', besloot de minister. (Belga/KVDA)

Pesten staat opnieuw in het middelpunt van de belangstelling, onder meer door een gewelddadig filmpje dat de ronde deed op de sociale netwerken. De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) stelde in het parlement haar advies rond pesten voor, een pleidooi voor een langetermijnbeleid, over de schoolmuren heen. Het advies kwam er onder meer op aansturen van de scholierenkoepel zelf. 'Ik heb dan ook het gevoel dat onze samenleving verhardt', zei Mia Douterlungne, administrateur-generaal van de Vlor. Onderwijsminister Hilde Crevits geeft toe dat er momenteel te weinig regie is in het beleid tegen pesten. Ze stelde donderdag een Vlaams aanspreekpunt in het vooruitzicht dat alle beschikbare informatie moet verzamelen. Daarnaast ziet de minister een grote rol weggelegd voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's). 'Zij kunnen niet alle problemen zelf oplossen, maar moeten hun netwerk gebruiken.' Volgens Crevits moeten de centra meer doorverwijzen naar onder meer psychologen en jeugdhulp. Crevits is terughoudend om concrete werkwijzen op te leggen, 'maar in één methode geloof ik zeer sterk', zei ze. 'Dat is peer meditation. Jongeren worden in die methode opgeleid om te bemiddelen in conflicten tussen andere jongeren. Ik sta versteld van de resultaten en geloof dat de scholieren soms betere resultaten kunnen halen dan de CLB's.' Ook onder meer sp.a staat achter de methode. De techniek heeft wel nood aan een schooldirectie die gelooft in de kracht van jongeren. 'En dat is nog niet overal in Vlaanderen het geval', besloot de minister. (Belga/KVDA)